Opšta astrofizika 1 (AF i AI, osnovne studije: predavanja, I semestar, školska 2023/24)

Spisak literature, objašnjenje procesa evaluacije, ispitna pitanja za usmeni deo ispita, kao i materijali za praktikum mogu se preuzeti OVDE

Pitanja i zadaci za pripremu testova, pismenog i usmenog dela ispita iz Opšte astrofizike 1 mogu se preuzeti OVDE


Zvezdana statistika (AF, osnovne studije: predavanja, I semestar, školska 2023/24)

Predavanje 1 (šifru za pristup potražiti putem maila)

Predavanje 2a - Predavanje 2b - Predavanje 2c

Predavanja 3 i 4

Predavanja 5, 6 i 7

ZADATAK 1

ZADATAK 2, kao i dodatak za MNK

Dodatna literatura za ovaj kurs (šifru za pristup potražiti putem maila)

Predispitne obaveze nose 30, a usmeni deo ispita i seminarski rad 70.

Ispitna pitanja za usmeni deo ispita


Uvod u astronomiju (L smer, osnovne studije: predavanja, I semestar, školska 2023/24)

Predispitne obaveze nose 30, pismeni deo ispita 30, a usmeni deo ispita 40 bodova.

Prezentacije za predavanja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (šifru za pristup potražiti putem maila)

Kratka pitanja za usmeni deo ispita

Važan dodatak o karakteristikama stabilnih zvezda (šifru za pristup potražiti putem maila)

Opšta astronomija, Ševarlić, Brkić: veoma korisna dodatna literatura

Neka dodatna literatura za kurs

Korisni dodatak za usmeni

Ispitna pitanja