lkatct lnasct lnauct lzapcs lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Biografija
Predmeti
Bibliografija
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

Đorđe Dugošija

Adresa Matematički fakultet
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 16, P. P. 550
11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon +381 11 630 151
Email dugosija@matf.bg.ac.yu
Datum rođenja 08. 08. 1947.
Mesto rođenja Sremska Mitrovica, Srbija i Crna Gora
Državljanstvo Srbija i Crna Gora
   

Biografija

  Rođen je 08. 08.1947. godine u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu sa diplomama "Vuk Stefanović-Karadžć" i "Mihajlo Petrović-Alas". Kao srednjoškolac osvajao je nagrade na takmičenjima mladih matematičara. Diplomirao je na grupi za matematiku PMF-a u Beogradu 1970. godine. Postdiplomske studije je završio na istom fakultetu 1974. godine sa radom iz teorije igara. Doktorirao je 1986. na PMF-u u Beogradu odbranivši rad Prilog teorijama semi-infinitnog i višekriterijumskog programiranja iz oblasti matematičkog programiranja. Školsku 1973/74. godinu proveo je na specijalizaciji u Institutu za primenjenu matematiku i verovatnoću u Bonu, Nemačka. U 1990. godini gostovao je dva meseca na Mac Gill univerzitetu u Montrealu (Kanada), a 1996. dva meseca na univerzitetu u Dortmundu, Nemačka. Na Matematičkom fakultetu u Beogradu radi od 1971. do 1983. kao asistent, potom do 1986. kao viši stručni saradnik, od 1987. kao docent i od 1995. kao vanredni profesor. Objavio je preko 20 naučnih radova, preko 10 zbirki zadataka i monografiju Kombinatorna optimizacija, Beograd, DOPIS, 1996 (koautor). Učestvovao je na brojnim međunarodnim i domaćim konferencijama. Predavao je sledeće predmete: Matematičko programiranje, Teorija igara, Operaciona istraživanja i Matematika I za fizičare. Više godina radio je u Matematičkoj gimnaziji. U Matematičkom institutu u Beogradu je spoljni saradnik. Član je Društva matematičara Srbije, Društva za operaciona istraživanja (DOPIS), Društva za industrijsku i primenjenu matematiku (YUPIM), Republičke komisije za takmičenja srednjoškolaca iz matematike (bio je predsednik te komisije više godina), programskog komiteta SYMOPIS-a (Jugoslovenski simpozijum za operaciona istraživanja) i uređivačkog odbora časopisa YUJOR (Yugoslav Journal of Operations Reasearch).

Predmeti u školskoj 2004.-05. godini

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE