Елементарна математика

О предмету

Студенти прве године често имају врло различито предзнање из средње школе. Градиво из математичких предмета на факултету подразумева обре основе, па се појавила потреба да се уведе један факултативни курс - Елементарна математика. Циљ курса је да се надокнади и утврди знање потребно за лакше праћење математичких предмета током студија.

Ради већег квалитета курса студенти се охрабрују да сами предлажу теме и задатке који им представљају проблем у разумевању градива. Осим тога могу се јављати и са питањима из текућег градива на 1. години студија.

1. семестар школске 2013/14

Корисни материјали