Denis Aličić

Katedra za računarstvo i informatiku
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu

Kontakt: denis_alicic@matf.bg.ac.rs

CV