Obaveštenja

ispit: Ispit se sastoji iz dva dela: teorijskih pitanja i zadataka. Radi se 2.5 sata, ali se teorija radi sat vremena (istovremeno se dele teorija i zadaci).
Najverovatnije će biti 3 zadatka (mogu biti i 4) sa delovima pod a) i pod b). Zadaci nose jednak broj poena. U zadacima dolazi sve što je rađeno na vežbama, uključujući i rađene kodove algoritama.

konsultacije: Konsultacije će biti u utorak, 06.06.2017. u 10 sati u kabinetu 716.

Osnovne informacije

Vežbe