Obaveštenje
Odbrana seminarskog

Odbrana seminarskog u januarskom/februarskom ispitnom reoku je 9.02 i 10.02 sa početkom u 11.00 na studentskom trgu.

Obaveštenje
Termin testa

Test iz Geometrijskih algoritama biće 4.12 na času predavanja.

Praktični deo: pitanja će se odnositi na implementaciju algoritma. Neće biti pitanja koja se odnose na grafički korisnički interfejs ili iscrtavanje algoritma. Obratiti pažnju na korišćene strukture podataka i pomocnefunkcije i pokreniAlgoritam (i sve korišćeno u okviru ovih metoda).

Osnovne informacije
Materijali sa časova vežbi
Tabela sa informacijama o projektima Bitbucket repozitorijum za kačenje projekata

Za sve studente koji nisu u roku završili seminarski, biće ogranizovan termin odbrane u svakom ispitnom roku.

GCLC seminarski
(10 poena)
# Rok Zadatak
1 31. 10. Tema je izabrana (uz obavezan dogovor sa profesorom) i upisana u tabelu.
2 21. 11. Rad je okačen na git i u tabelu je upisan link na rad.
3 27. 11. Prezentacija rada na času vežbi.
Ukoliko se ne ispoštuje neki od rokova, moguće je osvojiti maksimalno 7 od 10 poena.
Prezentacija rada iz časopisa
(15 poena)[10 rezime + 5 odbrana]
# Rok za izradu Zadatak
1 15. 12. Rad je izabran (uz obavezan dogovor sa profesorom) i upisan u tabelu.
Časopisi za izbor radova: Uputstvo za izradu seminarskog
2 31. 12. Profesoru je poslat dokument sa rezimeom pročitanog rada (asistenta staviti u cc).
3 08. 01. Prezentacija rada na času vežbi.
Ukoliko se ne ispoštuje neki od rokova, moguće je osvojiti maksimalno 10 poena od 15.
Projekat
(35 poena)
# Rok za izradu Zadatak
1 15. 12. Tema je izabrana (uz obavezan dogovor sa profesorom i/ili asistentkinjom) i upisana u tabelu.

Opcija I:
Napisati implementaciju algoritma. Pri tome, algoritam neće predstavljati projekat za sebe, već treba da bude deo jednog zajedničkog projekta (sve što se radi na vežbama je takođe deo tog istog projekta). Dodatna uputstva Nije dozvoljeno pisati postojeće implementacije, odnosno implementacije algoritama rađenih na vežbama ili rađenih prošle godine u okviru seminarskog.
Ideje za nove implementacije mogu se pronaći u literaturi ili u časopisima.

Opcija II: Koristiti postojeće implementacije algoritama rađenih na vežbama (ili u okviru seminarskog prošle godine) i primeniti na neki konkretan problem. Uraditi veoma ozbiljno grafički korisnički iterfejs. Primeniti na realne probleme. Može se koristiti bilo koja tehnologija.

Bodovanje (ovo je pre svega za opciju I bodovanje, ali se (u zavisnosti od izbora seminraskog) može primeniti i na opciju II):
  • Implementacija algoritma grube sile (5 poena)
  • Implementacija Vašeg algoritma (15 poena)
  • Poređenje vremena izvršavanja u zavisnosti od veličine ulaza za 1. i 2. ubačeno u 4. (5 poena)
  • Dokument sa opisom algoritma i implementacije (5 poena)
  • Unit testovi (5 poena)
2 09. 01. Odbrana projekta. Svi studenti koji odbrane projekat u ovom terminu će dobiti bonus od 5 poena. Ukoliko želite da branite projekat u ovom terminu, potrebno je da projekat bude gotov do 31.12. i da o tome obavestite asistentkinju. Moguće su manje izmene koda do odbrane (ali ništa veliko).
3 januarski ispitni rok Odbrana projekta. Potrebno je da projekat bude gotov 7 dana pre odbrane i da o tome obavestite asistentkinju.
4 februarski ispitni rok Odbrana projekta. Potrebno je da projekat bude gotov 7 dana pre odbrane i da o tome obavestite asistentkinju.
Ukoliko se ne ispoštuje neki od rokova, moguće je osvojiti maksimalno 30 poena od 35.