TEI — Text Encoding Initiative

Inicijativa za obeležavanje teksta

www.tei-c.org

Projekat su 1987. godine otpočele tri asocijacije:

Kao rezultat rada na ovom projektu objavljene su 1994. godine preporuke za obeležavanje i razmenu elektronskih tekstova Guidelines for Electronic Text Encoding and Interchange

U toku rada na projektu je odlučeno da je SGML pogodan okvir za ravoj TEI projekta. Najopštije govoreći, dok je SGML sredstvo za definisanje jezika za obeležavanje, TEI je trebalo da definiše jedan takav jezik, koji bi se po potrebi mogao prilagođavati i dopunjavati, za potrebe istraživanja u oblasti "društvenih nauka". Tekstovi u mašinski čitljivom obliku koji su namenjeni istraživanju samo ponekad obeležavaju njegov mogući, ili budući, izgled, već obično sadrže mnogo drugih različitih informacija, kao što su bibliografske informacije, informacije o logičkoj strukturi teksta, informacije koje se tiču semantičkih i lingvističkih elemenata unutar teksta.

TEI je 2002 . godine u potpunosti prešao na XML.


Dokument:
URL:
Autor: Cvetana Krstev
Poslednja izmena: