Cvetana Krstev

Nastava u školskoj godini 2013/14. godine

Predmeti koji se u školskoj 2013/14.godini drže na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku

Pravila pohađanja nastave, polaganja testova i ispita

Raspored časova za letnji semestar 2013/14. školske godine

Izborni predmeti Katedre za bibliotekarstvo i informatiku (za druge katedre)
Informatika za bibliotekare I - 3 boda (semestar I)


Informatika za bibliotekare II - 3 boda (semestar II)

 • Program
 • Plan rada u letnjem semestru
 • Materijali
 • Predispitne obaveze
  • Prvi test, 2. IV 2014, 9:45, Sala heroja. Teme: Dekartov proizvod. Relacija kao skup parova. Funkcije, slaganje funkcija, sekvencije. Test nosi 15 poena. Rezultati
  • Drugi test, 14. V 2014, 9:45, Sala heroja. Teme: Beskonačni skupovi. Iskazni račun. Istinitosne tablice osnovnih i složenih iskaza. Poznate tautološke ekvivalencije i implikacije. Test nosi 15 poena.

Informatički praktikum I - 3 boda (semestar I)


Informatički praktikum II - 3 boda (semestar II)


Digitalni tekst I - 6 bodova (semestar III)


Digitalni tekst II - 6 bodova (semestar IV)


Struktura informacija I - 3 boda (semestar V)


Informatički praktikum III - 3 boda (semestar V)


Struktura informacija II - 3 boda (semestar VI)


Informatički praktikum IV - 3 boda (semestar VI)


Baze podataka i bibliotečki informacioni sistemi - 9 bodova (semestar VII)


Pronalaženje informacija - 6 bodova (semestar VIII)


Multimedijalni dokumenti - 6 bodova (semestar VIII)

 • Program
 • Održavanje časova:
  • Prvi čas: četvrtak, 7. XI 2013, 13:15, 4a
  • Drugi čas: četvrtak, 28. XI 2013, 13:15, 4a
  • Treći čas: četvrtak, 26. XII 2013, 13:15, 4a
  • Četvrti čas: četvrtak, 27. II 2014, 13:15, 4a
  • Peti čas: četvrtak, 17. IV 2014, 13:15, 4a
  • Šesti čas: četvrtak, 24. IV 2014, 13:15, 4a
  • Sedmi čas: četvrtak, 8. V 2014, 13:15, 4a
  • Osmi čas: četvrtak, 22. V 2014. 29. V 2014, 13:15, 4a

Napredne metode u pronalaženju informacija - 6 bodova (semestar IX - master)

 • Program
 • Održavanje časova: Zainteresovani za ovaj predmet treba da se jave profesoru e-porukom radi dogovora
  • Dogovor zainteresovanih: četvrtak, 7. XI 2013, 14:45, 4a

  Poslednja izmena: oktobar 2013.