drvo

Korisnici leksičkih resursa srpskog jezika Grupe za jezičke tehnologije


Profesori, istraživači i studenti:

 • Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu (doktorske studije), Srbija
 • Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Centar za digitalne humanističke nauke
 • Kriminalističko-policijska akademija, Beograd, Srbija
 • Državni univerzitet, Novi Pazar, Srbija
 • Fakultet za elektrotehniku, računarstvo i informatiku, Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 • Filozofski fakultet, Univerzitet u Ljubljani, Slovenija
 • Institut "Jožef Štefan", Slovenija
 • Filozofski fakultet, Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska
 • Fakultet za informatiku, Univerzitet Masarik, Brno, Češka republika (Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech republic)
 • Fakultet za humanističke nauke, Univerzitet u Kopenhagenu (Department od Cross-cultural and Regional Studies, University of Copenhagen)
 • Institut za lingvistiku, Ruska akademija nauka (Institute for Linguistics, Russian Academy of Sciences)

I još mnogi drugi pojedinci...

Poslednja izmena: oktobar  2012.