Универзитет у Београду
Математички факултет
Катедра за математичку анализу

Студентски трг 16
11000 Београд
Србија
Биљана Вујошевић
е-пошта:   bvujosevic@matf.bg.ac.rs

Обавештења

Студенти који су полагали први колоквијум из Анализе 2 и имају бар 10 поена могу изаћи на први део усменог 26. фебруара у 12h. Обавезно се најавити мејлом.

Усмени испит из Анализе 1 биће одржан 31. јануара у 12h. Обавезно се најавити мејлом.

Усмени испит из Методике наставе математике Б биће одржан 31. јануара у 12h. Обавезно се најавити мејлом.

Анализа 1
Анализа 2

Испитна питањаКонсултације

По договору путем мејла.