Универзитет у Београду
Математички факултет
Катедра за математичку анализу

Студентски трг 16
11000 Београд
Србија
Биљана Вујошевић
е-пошта:   bvujosevic@matf.bg.ac.rs

Обавештења

Усмени испит из Анализе 2 и Анализе 2Б у року Јун 2 биће одржан 14. јула у 12h. Обавезно се најавити мејлом.

Усмени испит из Методике наставе математике Б у року Јун 2 биће одржан 14. јула у 12h. Обавезно се најавити мејлом.Анализа 2

Материјали за предавања
Испитна питањаМетодика наставе математике Б

Материјали за предавањаКонсултације

По договору путем мејла.