Branislava Živković

saradnik u nastavi

Katedra za računarstvo i informatiku

Matematički fakultet

Univerzitet u Beogradu,

Studentski trg 16, 11 000 Beograd

E-mail:

branislavaz (at) matf.bg.ac.rs

Predmeti