Bojana Lasković

bojanal@matf.bg.ac.rs

Katedra za algebru i matematičku logiku
Matematički fakultet u Beogradu


Algebra 2

Rezultati pismenog ispita u ispitnom roku jun2 za R smer


Uvod u matematičku logiku

Zadaci za vežbu
Na pismenom ispitu može biti sve što je rađeno na vežbama.


Zasnivanje matematike

Zadaci za vežbu : aksiome teorije skupova

Zadaci za vežbu : prebrojivi i neprebrojivi skupovi

Pismeni ispit jun 2016 - rešenja
Pismeni ispit jul 2016 - rešenjaKonsultacije: Po dogovoru putem mejla.