Bojana Lasković

bojanal@matf.bg.ac.rs

Katedra za algebru i matematičku logiku
Matematički fakultet u Beogradu


Rezultati ispita se objavljuju na sajtu katedre za algebru i matematičku logiku.

Uvod u matematičku logiku


Zadaci za vežbu
Na pismenom ispitu može biti sve što je rađeno na vežbama.Konsultacije: Po dogovoru putem mejla.