lkatct lnasct lnauct lzapcs lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Biografija
Predmeti
Bibliografija
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

Arif Zolić

Adresa Matematički fakultet
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 16, P. P. 550
11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon +381 11 630 151
Email  
Datum rođenja 27. 12. 1942.
Mesto rođenja Velika Gata, BiH
Državljanstvo Srbija i Crna Gora
   

Biografija

  Rođen je 27.12.1942. godine u Velikoj Gati kod Bihaća. Niže razrede osnovne škole pohađao je u rodnom mestu, a više razrede i gimnaziju u Bihaću, gde je i maturirao 1962. godine. Diplomirao je 1966. godine na grupi za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Po diplomiranju odlazi na odsluženje vojnog roka. Po povratku iz JNA radio je jednu školsku godinu kao profesor matematike u učiteljskoj školi u Bihaću. Šolske 1968/69. radio je kao profesor matematike u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu. Za asistenta PMF u Beogradu izabran je 1. aprila 1969. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 27. marta 1975. godine i doktorirao 31. oktobra 1977. godine. Za docenta za predmete Numerička analiza I i Numerička analiza II izabran je 1978. godine. Na republičkim seminarima o nastavi matematike, računarstva i informatike, koje organizuje Društvo matematičara Srbije, održao je više od 20 predavanja, od kojih je 15 štampano, u skraćenom obliku, u knjigama "Republički seminar" za određenu godinu. Na regionalnim seminarima o nastavi matematike koje su organizovali podružnice Društva matematičara i fizičara BIH iz Bihaća, Banja Luke, Tuzle, Zenice, Sarajeva i Mostara (samostalno ili zajedno) održao je petnaestak predavanja. U raznim letnjim školama mladih matematičara i na matematičkim tribinama održao je veći broj predavanja. Sam je organizovao nekoliko letnjih škola mladih matematičara (Struga, Rudnik, Sutomore, Budva, itd.). Kao asistent u Institutu za matematiku PMF izvodio je vežbe iz sledećih predmeta: Numerička analiza, Numerička analiza I i II, Matematika (za studente hemije), Statistika I, Teorija verovatnoće, Teorija verovatnoće sa primenama, Verovatnoća i statistika. Dugi niz godina je spoljni saradnik Matematičke gimnazije u Beogradu, gde je predavao Analizu sa algebrom, Elemente numeričke matematike (tada je prvi put kod nas uvedena numerička matematika u nastavu u srednjoj školi), Elemente matematičke logike, Matematiku ( III i IV razred), Analizu i numeričku analizu i Trigonometriju. Držao je vežbe iz Matematičke statistike na FON-u i u Centru za vanredno studiranje u Zrenjaninu, a na PMF u Kragujevcu - vežbe iz Verovatnoće i statistike. Na Vojnoj akademiji u Beogradu držao je vežbe i predavanja iz Matematike I i II, Matematike i Matematičkih metoda u ekonomiji. Na PMF, odnosno Matematičkom fakultetu u Beogradu predavao je Uvod u numeričku matematiku, Numeričku analizu, Numeričku analizu I i II i Matematiku II. Na Filozofskom fakultetu u Nišu više godina je držao predavanja iz Numeričke analize. Rukovodio je izradom jedne doktorske disertacije, kao i više magistarskih i specijalističkih radova. Bio je član više komisija za pregled, ocenu i odbranu magistarskih, specijalističkih i doktorskih teza. Obavljao je razne odgovorne funkcije na Matematičkom fakultetu. Između ostalog, bio je član skupštine PMF, član Saveta OOUR i član većeg broja komisija Instituta za matematiku, odnosno Matematičkog i Prirodno-matematičikog fakulteta. Bio je šef Katedre za numeričku matematiku i programiranje. Aktivno radi u Društvu matematičara Srbije. Bio je član predsedništva i predsednik Društva, član izdavačkog saveta, sekretar Nučne sekcije Društva. Bio je odgovorni urednik Matematičkog lista. Savez društava MFAJ dodelio mu je Povelju povodom proslave 30-godišnjice, u znak priznanja za dugogodišnje učešće u radu Saveza. Već nekoliko godina je predsednik komisije za upis novih studenata Matematičkog fakulteta i član centralne komisije za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete. Područje naučnog interesa dr Arifa Zolića je numerička matematika. Objavio je 10 naučnih i 17 stručnih radova. Objavio je (sam ili kao koautor) 15 knjiga: dve su za nastavu na univerzitetu, dve za nastavu u osnovnoj školi, a ostale su za nastavu u osnovnoj školi ili za dodatnu nastavu.

Predmeti u školskoj 2004.-05. godini

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE