Ana Zeković - Matematički Fakultet, Univerzitet u Beogradu
   
 
 
 
 Univerzitet u Beogradu
 Matematički Fakultet
 Studentski trg 16

ana zeković

asistent 

katedra za računarstvo i informatiku

 

azekovic[at]math.rs


 

raspored časova

letnji semestar 2008/2009:

-programiranje 2

zimski semestar 2008/2009:

-programiranje 1

 

 

 

letnji semestar 2007/2008:

                                                                                            -programiranje 2

                                                                       -razvoj softvera