URBP rezultati Septembar2 2020

18.09.2020.

Uvid u rezultate sa praktičnog dela ispita biće putem mejla ili preko Zoom-a.

Na zasebnom listu pod nazivom Septembar 2, možete videti poene po zadacima.

PPJ rezultati Septembar3 2020.

18.09.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla.

Na posebnom listu Septembar 3, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

PBP rezultati iz Septembra 3

18.09.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 3.

URBP Septembar2 2020

14.09.2020.

Ispit se održava se u učionicama u zdragi Jagićevoj.

PPJ rezultati Septembar2 2020.

08.09.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla.

Na posebnom listu Septembar2, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

PBP rezultati iz Septembra 2

05.09.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 2.

RARRchecker-1.0

03.05.2020.

Aplikacija za proveru sintaksne ispravnosti izraza napisanog na jeziku relacione algebre ili relacionog računa n-torki. Pored provere sintaksne ispravnosti postoji mogućnost generisanja rezultata izraza nad bazom, mstud ili nekom drugom.

Potrebno je skinuti .deb paket i iz terminala pozicionirati se u direktorijum u kom je sačuvan paket. Izvršiti komadnu:
sudo dpkg -i rarrchecker_1.0-1_amd64_bionic.deb
ili
sudo apt install ./rarrchecker_1.0-1_amd64_bionic.deb

Za instalaciju na Ubuntu 18.04 -19.10, koristiti paket

Za instalaciju na Ubuntu 20.04, koristiti paket

PPJ skripta i zbirka

03.05.2020.

Objavljena je skripta i zbirka iz predmeta Prevođenje programskih jezika. Tekst je javno dostupan na sledećem linku.

Starije vesti


PBP rezultati iz Septembra 1

19.08.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 1.

PBP rezultati iz Jun 2

09.07.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Jun 2.

PBP za R i N smerove - Jun 2

04.07.2020.

Studenti R i N smera ispit polažu u učionici 704 na Studentskom trgu.

URBP rezultati Jun1 2020

29.06.2020.

Uvid u rezultate sa praktičnog dela ispita biće putem mejla ili preko Zoom-a.

Na zasebnom listu pod nazivom Jun 1, možete videti poene po zadacima.

PBP za R i N smerove - prijava za Jun 2

26.06.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PBP u roku Jun 2, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 04.07.2020. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen na ovoj strani 04.07.2020. u 12h.

Postoji mogućnost da se ispit polaže u zgradi u ulici Vatroslava Jagića. Pratiti obaveštenja na ovoj stranici.

PPJ rezultati Jun1 2020.

24.06.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla.

Na posebnom listu Jun1, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

URBP ispit u jun 1 roku

22.06.2020.

Praktični ispit iz Uvoda u relacione baze podataka polagaće se u zgradi u ulici Vatroslava Jagića.

PBP rezultati iz Jun 1

15.06.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Jun 1.

PBP za R i N smerove - prijava za ispit

08.06.2020.

Studenti dolaze na 4. sprat zgrade na Studentskom trgu.

PBP za R i N smerove - prijava za ispit

06.06.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PBP u roku Jun1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 08.06.2020. u 12h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen na ovoj strani 07.06.2020. u 15h.

PPJ prijava za ispit

06.06.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ u roku Jun1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 07.06.2020. u 12h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Za sve dodatne informacije javiti se Vladimiru Kuzmanoviću.

PBP Informacije u vezi ispita

15.05.2020.

Na dnu strane nalaze se napomene o pragu na praktičnom delu i primer teorijskog dela ispita.

NOV LINK za casove

12.05.2020.

Preko linka možete se priključiti sastanku u navedenim terminima.

Nastava u toku vanredne situacije

28.03.2020.

Nakon konsultacije sa studentima, promenjen je raspored vežbi i konsultacija iz predmeta Programiranje baza podataka. Konsultacije se biti održavane u terminu od 11:15-13:00, a vežbe u terminu od 13:15-15:00, preko aplikacije Zoom.

Da biste prisustvovali nastavi preko Zoom-a potrebno je da instalirate aplikaciju na svoj računar ili telefon. Na strani zoom download naći ćete odgovarajuću instalaciju.

Preko linka možete se priključiti sastanku u navedenim terminima.

Nastava u toku vanredne situacije

21.03.2020.

Usled novo nastale situacije i, pre svega, bezbednosti svih nas. Vežbe iz predmeta Programiranje baza podataka održavaće se u terminu od 11-13h, ali putem aplikacije Zoom. Linkovi ka svim materijalima će biti redovno objavljivani na strani predmeta.

Da biste prisustvovali nastavi preko Zoom-a potrebno je da instalirate aplikaciju na svoj računar ili telefon. Na strani zoom download naći ćete odgovarajuću instalaciju.

Preko linka možete se priključiti sastanku u utorak 24.03 u 11:10. Termin od 13:15 ćemo koristiti u svrhu konsultacija.

Uputstvo za korišćenje Zoom-a

PBP časovi u izmenjenom terminu

01.03.2020.

Zbog usklađivanja rasporeda studenata koji prate časove na dve lokacije vežbe iz PBP do kraja semestra imaćemo po korigovanoj satnici i sa 5 minuta pauzom.

Prva grupa od 11:00 do 12:35
Druga grupa od 13:25 do 15:00

PPJ rezultati Februar 2020.

06.02.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla ili posle usmenog u subotu na Studentskom trgu.

Na posebnom listu Januar 2, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

URBP rezultati Februar 2020

04.02.2020.

Uvid u rezultate sa praktičnog dela ispita na 2. i 3. zadatku biće putem mejla ili u četvrtak 13.02. u 16h na Studentskom trgu.

Na zasebnom listu pod nazivom Januar 2, možete videti poene po zadacima.

PPJ raspored za ispit u roku Februar

31.01.2020.

Raspored po učionicama

URBP ispit u Februaru 2020

29.01.2020.

Svi studenti koji su se prethodno prijavili putem upitnika, dolaze na 4. sprat zgrade na Studentskom trgu.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PPJ prijava za ispit

26.01.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ u Februaru, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 30.01.2020. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 30.01.2020. u 15h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

URBP prijava za ispit

25.01.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz URBP u Februaru, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 29.01.2020. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okač 26.01.2020. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PPJ rezultati Januar 2020.

22.01.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla ili 23.01.2020. u 14h na Studentskom trgu.

Na posebnom listu Januar 1, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

Kolege koje su radile nadoknadu kolokvijuma svoje poene po delovima zadataka i komentare o rešenju mogu naći na listu Praktični kolokvijum.

RBP raspored za Februar 2020.

22.01.2020.

Studenti koji polažu ispit u ovo roku dolaze u 9h na 4. sprat zgrade na Studentskom trgu.

Svi studenti su obavezni da sa sobom na ispit ponesu svoj indeks.

RBP prijava za ispit

21.01.2020.

Studenti koji žele da rade ispit iz RBP u Februarskom roku, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 22.01.2020. u 15h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 22.01.2019. u 17h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PBP rezultati iz Januara PS

18.01.2020.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla. Pratite informacije o terminu usmenog na profesorkinoj strani.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu JanuarPS.

PPJ raspored za ispit u roku Januar 1

18.01.2020.

Raspored po učionicama

Kolege koje rade naknadni kolokvijum dolaze na Studentski trg.

URBP rezultati Januar 2020

18.01.2020.

Uvid u rezultate sa praktičnog dela ispita iz URBP biće naknadno objavljen na stranici.

Na zasebnom listu pod nazivom Januar 1, možete videti poene po zadacima.

URBP ispit u Januaru 2020

16.01.2020.

Svi studenti koji su se prethodno prijavili putem upitnika, dolaze na 4. sprat zgrade na Studentskom trgu. Isto Važi i za kolege kojima je odobrena molba da rade naknadni kolokvijum.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PPJ prijava za ispit

12.01.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ u Januaru 1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 18.01.2020. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 18.01.2020. u 15h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

URBP prijava za ispit

09.01.2020.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz URBP u Januaru 1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do 16.01.2020. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 16.01.2020. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

RBP raspored po grupama

09.01.2020.

Studenti koji rade naknadni kolokvijum dolaze u 9h na 4. sprat zgrade na Studentskom trgu.

Studenti koji polažu ispit u ovo roku treba da se pojave 15 minuta pre početka grupe u koju su raspoređeni. Raspored po grupama

Svi studenti su obavezni da sa sobom na ispit ponesu svoj indeks.

RBP prijava za ispit

06.01.2020.

Studenti koji žele da rade ispit iz RBP u Januaru 1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do nedelje 09.01.2020. u 12h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 09.01.2019. u 15h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

Srećni praznici

31.12.2019.

Želim Vam daleko srećniju i uspešniju narednu godinu.

PPJ rezultati kolokvijuma

31.12.2019.

Uvid u rezultate kolokvijuma iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla ili 09.01.2019. uod 10-12h u Jagićevoj.

Na posebnom listu Praktični kolokvijum, možete pronaći poene po delovima zadataka i komentare.

RBP rezultati praktičnog dela kolokvijuma

25.12.2019.

Bodovi po zadaci 1-3.

Studenti mogu pogledati radove sa kolokvijuma (od 1. do 3. zadatka) iz Relacionih baza podataka u četvrtak, 26.12. u pauzama između časova u periodu od 9h do 13h u Jagićevoj.

URBP rezultati kolokvijuma

20.12.2019.

Uvid u rezultate sa praktičnog dela kolokvijuma iz URBP biće u ponedeljak 23.12.2019. u 16h u učionici JAG2.

Na zasebnom listu pod nazivom Kolokvijum, možete videti poene po zadacima.

PPJ vežbe u 12.nedelji

19.12.2019.

Tročas u ponedeljak 23.12.2019. biće održan od 11-14h u učionici JAG1.

RBP vežbe u 12.nedelji

19.12.2019.

Tročas u ponedeljak 23.12.2019. biće održan od 14-16h u učionici JAG1.

URBP vežbe u 12.nedelji

19.12.2019.

Grupa koja po rasporedu sluša vežbe iz URBP utorkom od 12-14h, imaće čas u ponedeljak 23.12 u terminu od 14-16h u JAG 1, umesto časa u utorak 24.12.

Konsultacije

17.12.2019.

Konsultacije iz URBP, RBP, PPJ i VS biće organizovane 9.1.2020. u Jagićevoj.

 • URBP i RBP --- 10-12h
 • PPJ --- 12-14h
 • VS --- satnica će ovde biti objavljena po dogovoru sa studentima.

Ispiti u janurskom i februarskom roku

17.12.2019.

Zbog velikog broja studenata i što bolje organizacije ispita, na stranama asistenata biće objavljeni linkovi ka anketama za prijavljivanje izlaska na ispit.

RBP vežbe

15.12.2019.

Grupa koja po rasporedu sluša vežbe iz RBP ponedeljkom u terminu od 12-14h, u ponedeljak 16.12.2019. imaće vežbe zajedno sa grupom koja sluša URBP od 14h-16h u JAG 1.

PPJ kolokvijum - raspored sedenja

22.11.2019.

U subotu 23.11.2019. studenti će raditi praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu. Molimo Vas da dođete bar 10 minuta pre početka termina da bismo počeli na vreme.

URBP kolokvijum - raspored po grupama

21.11.2019.

Raspored po grupama
Zbog ograničenog broja mesta po grupama, student koji želi da promeni grupu može to uraditi tako što će naći kolegu sa kojim će se zameniti i poslati mejl Ani Vulović sa informacijama o zameni sa mejlom kolege sa kojim se menja u CC.

URBP - Prijava za kolokvijum

14.11.2019.

Studenti koji žele da rade kolokvijum iz URBP, treba da se popune anketu na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava će biti moguća do 20.11.2019. u 23:59. Raspored sedenja biće okačen 21.11.2018. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PPJ - Prijava za kolokvijum

14.11.2019.

Studenti koji žele da rade kolokvijum iz PPJ, treba da se prijave putem ankete na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava ce biti moguća do 21.11.2019. u 23h. Raspored sedenja biće okačen 22.11.2019. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

Nadoknada relacione algebre

31.10.2019.

Nadoknada časa na kom se radila relaciona algebra biće 08.11.2019 od 14-16h u 821.

URBP vežbe umesto 11.11.2019

31.10.2019.

Nadoknada časa koji jedna grupa gubi 11.11.2019. biće 15.11.2019 u od 14-16h u DLAB-u. (Samim tim nećemo imati nastavu 9.1.2020.) Na tom času je predviđen pregled pređenog gradiva i vežbanje za predstojeći kolokvijum.

PPJ vežbe

27.10.2019.

Vežbe iz Prevođenja programskih jezika će biti održane u ponedeljak 28.10.2019. u terminu u rasporedu.

Nadoknada već propuštenih vežbi biće u

 • utorak 29.10.2019.od 15-18h u N252
 • utorak 05.11.2019.od 15-18h u N252
 • utorak 26.11.2019.od 15-18h u N252, tada bismo nadoknadili čas koji ćemo gubiti 11.11.2019. (umesto da ga nadoknađujemo 09.01.2020. kako je predviđeno kalendarom aktivnosti).

RBP vežbe

25.10.2019.

Nadoknade časa koji gubimo 11.11.2019. biće u utorak 12.11.2019 u 18-20h u BIM-u u cilju da ga nadoknadimo pre kolokvijumske nedelje, a ne 9.1.2020 kako je predviđeno kalendarom aktivnosti. Na tom času je predviđen pregled pređenog gradiva i vežbanje za predstojeći kolokvijum.

Relaciona algebra - nadoknada

25.10.2019.

Cilj ankete je prikupljanje informacija o studentima koji su zainteresovani za pohađanje nadoknade iz Relacione algebre, radi jednostavnijeg pronalaženja zajedničkog termina.

URBP anketa

25.10.2019.

Cilj ankete je prikupljanje informacija neophodnih za organizovanje nadoknade časa koji gubimo 11.11.2019. u cilju da ga nadokandimo pre kolokvijumske nedelje, a ne 9.1.2020 kako je predviđeno kalendarom aktivnosti. Na tom času je predviđen pregled pređenog gradiva i vežbanje za predstojeći kolokvijum.

PPJ vežbe

18.10.2019.

Vežbe iz Prevođenja programskih jezika će biti održane u ponedeljak 21.10.2019.od 15-16h u JAG 4 i od 16-18h u JAG 2, umesto termina u rasporedu.

Nadoknada već propuštenih vežbi biće u utorak 22.10.2019.od 9-12h u N225.

PPJ vežbe

13.10.2019.

U ponedeljak 14.10.2019. neće biti vežbi samo iz Prevođenja programskih jezika zbog bolesti asistenta. Termin nadoknade će biti utvrđen u dogovoru sa studentima.

PPJ vežbe

06.10.2019.

U ponedeljak 07.10.2019. neće biti vežbi samo iz Prevođenja programskih jezika zbog bolesti asistenta. Termin nadoknade će biti utvrđen u dogovoru sa studentima.

PPJ, RBP i URBP vežbe

29.09.2019.

U ponedeljak 30.09.2019. neće biti vežbi iz zbog bolesti asistenta. Termin nadoknade će biti utvrđen sledećeg ponedeljka.

PBP rezultati iz Septembra 2

25.09.2019.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 2.

PBP rezultati iz Septembra 1

02.09.2019.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 1.

PPJ rezultati za rok Septembar 1

31.08.2019.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla ili u ponedeljak 02.09.u 21h na trgu.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Septembar 1.

BP u Sept1

22.08.2019.

Praktični deo ispita iz Baza podataka (STARI STATUT) se sa nedelje 31.08.2019 pomera na 26.08.2019 u 14h. Održaće se na 4. spratu zgrade na Studentskom trgu.

PPJ prijava za Sept1

21.08.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ 24.08.2019, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo onda kad ste sigurni da ćete izaći na ispit. Prijava će biti moguća do petka 23.08.2019. u podne.. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

PBP rezultati praktičnog dela ispita iz Juna 2

05.07.2019.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće putem mejla.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Jun2.

PBP Jun2

30.06.2019.

Svi studenti dolaze na ispit iz PBP sutra u 9h. Ispit se održava u zgradi na Studentskom trgu.

PBP prijava za Jun2

28.06.2019.

Ispit se održava u zgradi na Studentskom trgu. Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PBP 01.07.2019. u 9h , treba da se prijave putem sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do nedelje 30.06.2019. u 8h ujutru. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite mi mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 30.06.2019. u 14h na ovoj strani.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

URBP rezultati za rok Jun 1

27.06.2019.

Rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u relacione baze podataka. Na zasebnom listu Jun 1 videćete poene po zadacima.

Uvid u radove biće putem mejla.

PPJ rezultati za rok Jun 1

17.06.2019.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Jun1.

PBP rezultati praktičnog dela ispita iz Juna 1

14.06.2019.

Uvid u rezultate praktičnog dela ispita iz PBP biće 15.06 u 12:30 u kabinetu 716 ili putem mejla.

Poeni po zadacima mogu se pogledati na listu Jun1.

PBP Jun1

05.06.2019.

Svi studenti dolaze na ispit iz PBP sutra u 9h. Ispit se održava u zgradi na Studentskom trgu.

PPJ raspored za ispit u roku Jun1

03.02.2019.

Raspored po učionicama

PBP Jun1

03.06.2019.

Ispit se održava u zgradi na Studentskom trgu.

PPJ prijava za Jun1

31.05.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ 04.05.2019, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo onda kad ste sigurni da ćete izaći na ispit. Prijava će biti moguća do ponedeljka 03.05.2019. u 12h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Za sve dodatne informacije javiti se Vladimiru Kuzmanoviću.

PBP prijava za Jun1

31.05.2019.

Ispit se održava u zgradi na Studentskom trgu. Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PBP 06.06.2019. , treba da se prijave putem sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do srede 05.06.2019. u 8h ujutru. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite mi mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 05.06.2019. u 13h na ovoj strani.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

Nadoknada PBP vežbi

27.04.2019.

Nadoknada izgubljenog časa vežbi iz PBP biće 11.05.2019 u 12h u učionici 704.

PBP rezultati praktičnog kolokvijuma

27.04.2019.

Uvid u rezultate praktičnog dela kolokvijuma iz PBP biće 09.05 u 16h u kabinetu 716 ili putem mejla.

PBP raspored za kolokvijum

10.04.2019.

Kolokvijum se polaže u zgradi u Jagićevoj. Molim Vas da dođete 10 minuta pre početka termina u koji ste raspoređeni. Raspored po grupama.

Zbog ograničenog broja mesta, student koji želi da promeni grupu može to uraditi tako što će naći kolegu sa kojim će se zameniti i poslati mejl Ani Vulović sa informacijama o zameni sa mejlom kolege sa kojim se menja u CC.

PBP prijava za kolokvijum

05.04.2019.

Kolokvijum se održava u zgradi u Jagićevoj. Studenti koji žele da rade praktični deo kolokvijuma iz PBP 11.04.2019. , treba da se prijave putem sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava će biti moguća do srede 10.04.2019. u 8h ujutru. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite mi mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 10.04.2019. u 11h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PBP vežbe

03.04.2019.

U četvrak 04.04.2019. neće biti vežbi iz Programiranja baza podataka zbog bolesti asistenta. Termin nadoknade će biti dogovoren nakon kolokvijumske nedelje.

RBP uvid u radove

20.03.2019.

Uvid u radove sa praktičnog dela februarskog ispita iz Relacionih baza podataka biće u petak 22.03.2019 u 10:30 u 716.

Nadoknada PBP vežbi

20.03.2019.

Prikazivanje materijala vežbi po teriminima:

MaterijalTerminUčionica
5. dvočas21.03 u 15h718
21.03 u 17h704
6. dvočas21.03 u 19h704
22.03 u 14h704

PBP vežbe

08.03.2019.

U cetvrak 14.03.2019. neće biti vežbi iz Programiranja baza podataka. Nadoknada je 21.03 i 23.03.

PBP rezultati iz Januar2-PS

25.02.2019.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PPJ rezultati za rok Januar2

22.02.2019.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće preko mejla.

URBP rezultati praktičnog dela
Februarskog ispita

13.02.2019.

Rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u relacione baze podataka. Na zasebnom listu Januar 2 videćete poene po zadacima.

Uvid u radove biće u utorak 19.02.2019 u 12h na Studentskom trgu ili putem mejla.

PPJ raspored za ispit u Januaru 2

09.02.2019.

Raspored po lokacijama

Zbog ograničenog broja mesta, student koji želi da promeni lokaciju može to uraditi tako što će naći kolegu sa kojim će se zameniti i poslati mejl Ani Vulović sa informacijama o zameni sa mejlom kolege sa kojim se menja u CC.

Ukoliko neko od prijavljenih u bilo kom trenutku reši da ne izađe na ispit, molimo da pošalje mejl Ani Vulović i tako nam pomogne da što bolje organizujemo ispit za ostale kolege.

PPJ Februarski ispit

08.02.2019.

Molimo vas da radi lakše organizacije ispita nam javite za slučaj da ne izlazite na ispit u nedelju.
Mejl možete poslati Ani Vulović.

URBP Februarski ispit

07.02.2019.

Prijavljeni studenti se mole da dođu u 12:50 na IV sprat zgrade na Studentskom trgu.

URBP prijava za ispit

02.02.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz URBP 08.02.2019 u 13h , treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do četvrtka 07.02.2019. u 8h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 07.02.2019. u 10h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

URBP pomeranje ispita

01.02.2019.

Ispit se pomera na 08.02.2019 u 13h, usled preklapanja sa drugim ispitima iz iste godine studija i nemogućnosti regularnog održavanja ispita u starom terminu.

PPJ prijava za Februar

01.02.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ 10.02.2019 u 13h, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo onda kad ste sigurni da ćete izaći na ispit. Prijava će biti moguća do subote 09.02.2019. u 8h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 09.02.2019. u 9h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

PPJ pomeranje ispita

01.02.2019.

Ispit 10.02.2019 se pomera na 13h , usled zauzetosti sala zbog drugih ispita i nemogućnosti regularnog početka ispita u predviđenom terminu.

PPJ rezultati za rok Januar1

31.01.2019.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće u ponedeljak 04.02.2019. u 11h na Studentskom trgu.

URBP uvid u radove

27.01.2019.

Uvid u radove sa ispita iz Uvoda u relacione baze podataka biće u ponedeljak 28.01.2019 u 18:30 na Studentskom trgu.

RBP raspored za ispit u Januaru 2

27.01.2019.

Raspored po grupama
Zbog ograničenog broja mesta po grupama, student koji želi da promeni grupu može to uraditi tako što će naći kolegu sa kojim će se zameniti i poslati mejl Ani Vulović sa informacijama o zameni sa mejlom kolege sa kojim se menja u CC.

PPJ Januarski ispit

26.01.2019.

Mole se studenti prijavljeni za polaganje praktično dela ispita da dođu u 16:50 na IV sprat zgrade na Studentskom trgu.

URBP rezultati praktičnog dela Januarskog ispita

24.01.2019.

Rezultati praktičnog dela ispita iz Uvoda u relacione baze podataka. Na zasebnom listu Januar 1 videćete poene po zadacima.

Termin uvida u rezultate biće naknakodno objavljen.

RBP prijava za ispit

24.01.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz RBP u Januaru 2, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do nedelje 27.01.2019. u 10h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 27.01.2019. u 13h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

RBP uvid u radove

22.01.2019.

Uvid u radove sa ispita iz Relacionih baza podataka biće u četvrtak 24.01.2019 u 11h na Studentskom trgu.

PPJ prijava za ispit

21.01.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz PPJ u Januaru 1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do petka 25.01.2019. u 15h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 25.01.2019. u 19h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

RBP rezultati praktičnog dela Januarskog ispita

20.01.2019.

Rezultati praktičnog dela ispita iz Relacionih baza podataka.

Termin uvida u rezultate biće naknakodno objavljen.

URBP Januarski ispit

20.01.2019.

Prijavljeni studenti se mole da dođu u 12:50 na IV sprat zgrade na Studentskom trgu.

URBP prijava za ispit

15.01.2019.

Studenti koji žele da rade praktični deo ispita iz URBP u Januaru 1, treba da se prijave sledećeg upitnika.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava ce biti moguća do nedelje 20.01.2019. u 9h. Ukoliko nakon prijave odustanete od izlaska na ispit, pošaljite nam mejl sa tom informacijom.

Raspored sedenja biće okačen 20.01.2019. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

RBP raspored za ispit

13.01.2019.

Raspored

RBP prijava za ispit

10.01.2019.

Radi što bolje organizacije ispita, mole se studenti koji će sigurno polagati ispit iz Relacionih baza podataka u roku Januar 1 (14.1.2019) da se prijave preko formulara. linku.

Prijava za polaganje ispita traje do subote, 12.1. do 20h. Na osnovu prijava će biti napravljen raspored polaganja po grupama i objavljen u nedelju, 13.1.

PPJ rezultati kolokvijuma

08.01.2019.

Uvid u rezultate kolokvijuma iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a biće u četvrtak 10.01.2019. u 12h u Jagićevoj.

URBP rezultati kolokvijuma

16.12.2018.

Datum uvida u rezultate kolokvijuma iz URBP biće u sredu 19.12.2018 u 15h.

RBP uvid u radove

15.12.2018.

Uvid u radove sa praktičnog dela kolokvijuma biće zajedno sa uvidom u teorijski deo, tj. u četvrtak 20.12.2018 u 14h na Studentskom trgu.

Predavanje - Sigurnost u bazama podataka

30.11.2018.

U utorak 04.12.2018 u 18h u učionici 718, gostuju nam predstavnici kompanije Zuhlke. Neke od tema o kojima će biti reč na predvanju:

 • Uvod u kriptografiju za baze podataka
 • Šifrovanje podataka u tabelama
 • Kako sigurno skadištiti lozinke i sigurnosna pitanja
 • Hešing algoritmi
 • SQL injekcija

Svi studenti koji prate kurs URBP ili RBP pozvani su da prisustvuju predavanju.

PPJ kolokvijum raspored polaganja

21.11.2018.

U subotu 24.11.2018 u zgradama na Studentskom trgu i u Jagićevoj, studenti će raditi praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka prvog termina za koji ste raspoređeni.

URBP kolokvijum raspored polaganja

19.11.2018.

U petak 23.11.2018 u zgradi na Studentskom trgu, studenti će raditi praktični i pismeni deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka prvog termina za koji ste raspoređeni.

RBP kolokvijum raspored polaganja

14.11.2018.

U sredu 21.11.2018 u zgradi na Studentskom trgu, studenti će raditi praktični i pismeni deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka prvog termina za koji ste raspoređeni.

PPJ - Prijava za kolokvijum

13.11.2018.

Studenti koji žele da rade kolokvijum iz PPJ, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava ce biti moguća do srede 21.11.2018. u 9h. Prijava je produžena jer je kolokvijum pomeren na subotu. Raspored sedenja biće okačen 22.11.2018. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

URBP - Prijava za kolokvijum

13.11.2018.

Studenti koji žele da rade kolokvijum iz URBP, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava će biti moguća do nedelje 18.11.2018. u 23:59h. Raspored sedenja biće okačen u ponedeljak 19.11.2018. u 9h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Vulović.

Rails Girls - Ruby on Rails radionica za devojke

27.10.2018.

Rails girls pruža mogućnost za učenje veb programiranja i alate koji će im pomoći da ispolje kreativnost i ostvare svoje ideje koristeći Ruby on Rails tehnologiju. Za besplatnu radionicu možete se prijaviti na linku

PPJ vežbe - nadoknada

27.10.2018.

U subotu 03.11.2018 u 10h u učionici 718, biće nadoknada vežbi iz Prevođenja programskih jezika.

PPJ vežbe

10.10.2018.

U četvrtak 11.10.2018 neće biti vežbi iz Prevođenja programskih jezika, zbog bolesti asistenta. Vežbe će biti nadoknađene u dodatnom terminu u dogovoru sa studentima. Hvala na razumevanju.

PBP rezultati iz Septembra 2

26.09.2018.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PBP prijava za ispit

19.09.2018.

Studenti koji žele da rade ispit iz PBP 22.09.2018 u 14h, treba da se prijave na sledećem linku.

Prijava će biti moguća do petka 21.09.2018 u 23h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

URBP rezultati iz Septembra 1

09.09.2018.

Uvid u rezultate ispita iz URBP biće putem mejla.

PBP rezultati iz Septembra 1

08.09.2018.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PPJ rezultati iz Septembra 1

05.09.2018.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a, biće putem mejla.

PBP rezultati Jun2 2018

06.07.2018.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PBP prijava za ispit

28.06.2018.

Studenti koji žele da rade ispit iz PBP 30.06.2018 u 9h , treba da se prijave na sledećem linku.

Prijava će biti moguća do petka 29.06.2018. u 13h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

PBP prijava za ispit

28.06.2018.

Studenti koji žele da rade ispit iz PBP 30.06.2018 u 9h , treba da se prijave na sledećem linku.

Prijava će biti moguća do petka 29.06.2018. u 13h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

RBP rezultati ispita u Junu 1

25.06.2018.

Rezultati ispita

Studenti koji imaju 10 ili više poena (u koloni Zaokruženo označeni zelenom bojom) mogu da polažu usmeni deo ispita (5.7.2018. u 9h).

URBP rezultati ispita u Junu 1

22.06.2018.

Uvid u rezultate ispita iz URBP biće putem mejla.

Termin usmenog dela ispita: utorak, 26. jun, 13 sati, Stud. trg 16 / IV-V sprat

PPJ rezultati iz Juna 1

15.06.2018.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a, biće putem mejla.

PBP rezultati Jun1 2018

14.06.2018.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PBP rezultati kolokvijuma

03.06.2018.

Uvid u rezultate kolokvijuma iz PBP biće putem mejla ili posle ispita u sredu 06.06.2018.

PPJ prijava za ispit

01.06.2018.

Studenti koji žele da rade ispit iz PPJ, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do nedelje 03.06.2018. u 9h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

PBP prijava za ispit

01.06.2018.

Studenti koji žele da rade ispit iz PBP, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do ponedeljka 04.06.2018. u 23h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

Kompanija PWC - predavanje

23.04.2018.

U sredu 25.04.2018 u 15h u 840, gostuju nam predstavnici kompanije PWC. Svi studenti koji prate kurs Programiranja baza podataka su pozvani da prisustvuju predavanju.

Grupa koja u tom terminu inače ima vežbe, imaće ih 08.05.2018 od 12-14h u BIM-u.

PBP kolokvijum raspored polaganja

11.04.2018.

U četvrtak 12.04.2018 u 13h u zgradi na Studentskom trgu, studenti će raditi praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka termina.

Prijava za kolokvijum

07.04.2018.

Studenti koji žele da rade kolokvijum iz PBP, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na kolokvijum. Prijava će biti moguća do srede 11.04.2018. u 9h. Raspored sedenja biće okačen u sredu 11.04.2018. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se Ani Spasić.

Nastava 4.4.2018

01.04.2018.

Nastava 4.4.2018 će se odvijati prema rasporedu.

PBP nadoknada prve nedelje semestra

21.03.2018.

U terminu predavanja, 3.aprila 2018. u 12h u BIM-u održaće se vežbe umesto predavanja.

PPJ rezultati iz Januara 2

22.02.2018.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a, biće putem mejla.

PBP rezultati ispita u Januaru 2 - PS

18.02.2018.

Uvid u rezultate ispita iz PBP biće putem mejla.

PBP vežbe u prvoj nedelji

17.02.2018.

U sredu 21.02.2018 u 15h umesto časova vežbi biće održan dvočas predavanja. Vežbe će biti održane po prvi put 28.02.2018. prema rasoredu

PPJ raspored polaganja u Januaru 2

13.02.2018.

U sredu 14.02.2018 u 14h studenti će raditi praktični deo ispita prema sledećem rasporedu. Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka termina.

URBP i PBP termin usmenog ispita

12.02.2018.

Usmeni ispit iz Uvoda u relacione baze u Januaru 2 i iz Programiranja baza podataka u Januaru 2-PS biće održan 24. februara 2018. od 10 sati na Studentskom Trgu.

URBP rezultati ispita u Januaru 2

12.02.2018.

Uvid u rezultate ispita iz URBP biće putem mejla.

PPJ pomeranje ispita

11.02.2018.

Ispit 14.02.2018. se pomera na 14h, usled zauzetosti sala zbog drugih ispita i nemogućnosti regularnog početka ispita u predviđenom terminu.

Prijavljivanje za ispit iz PPJ

09.02.2018.

Studenti koji žele da polažu PPJ, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do srede 13.02.2018. u 09h. Raspored sedenja biće okačen u petak 13.02.2018. u 12h.

Za sve dodatne informacije javiti se na Ani Spasić.

(U)RBP ispit - raspored polaganja

07.02.2018.

Raspored polaganja:

Obavezan dolazak bar 10 min pre svog termina.

Prijavljivanje za ispit iz (U)RBP

05.02.2018.

Studenti koji žele da polažu ispit iz URBP ili RBP, treba da se prijave preko sledeće forme.

Prijava za polaganje ispita će trajati do srede, 7.2.2018. do 19h. Konačan raspored polaganja ispita po grupama biće na sajtovima predmetnih asistenata u sredu, 7.2.2018. do 21h.

Molimo kolege koje zaključe da ipak neće izaći na ispit uprkos prijavi preko forme, da nam se jave i olakšaju nam organizaciju ispita.
Hvala!

PPJ rezultati iz Januara 1

05.02.2018.

Uvid u rezultate ispita iz Prevođenja programskih jezika za kolege uz čiji broj indeksa stoji oznaka 3i1a, biće putem mejla.

RBP usmeni ispit - raspored polaganja

29.01.2018.

Usmeni deo ispita iz Relacionih baza podataka u ispitnom roku Januar 2018 ce biti održan 30.01.2018 u dve grupe. Termini grupa su:

 • I grupa, 9h-12h
 • II grupa, 13h-16h
Raspored studenata po grupama je isti kao na pismenom delu ispita.

PPJ raspored polaganja u Januaru 1

26.01.2018.

U nedelju 28.01.2018 studenti će raditi praktični deo ispita prema sledećem rasporedu. Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka termina.

RBP rezultati ispita u Januaru 1

25.01.2018.

Uvid u rezultate ispita iz RBP u ponedeljak 29.01.2018 u 10:00 u kabinetu 716 ili putem mejla.

URBP rezultati ispita u Januaru 1

25.01.2018.

Uvid u rezultate ispita iz URBP u nedelju 28.01.2018 u 14:30 u kabinetu 716 ili putem mejla.

URBP teorijski ispit i kolokvijum

23.01.2018.

Teorijski deo ispita u januarskom ispitnom roku i ponovljeni teorijski deo kolokvijuma: ponedeljak, 5. februar, 9 sati, Jagic Teorijski deo kolokvijuma uključuje i teorijska pitanja i zadatak iz RR/RA.

(U)RBP ispit - raspored polaganja

20.01.2018.

Raspored polaganja

Obavezan dolazak bar 10 min pre svog termina.

(U)RBP

17.01.2018.

Ispravljena su rešenja 1.7. zadatka sa 11. dvočasa i 6. i 7. zadatak i 10. dvočasa.

Prijavljivanje za ispit iz (U)RBP

17.01.2018.

Studenti koji žele da polažu ispit iz URBP ili RBP, treba da se prijave preko sledeće forme.

Prijava za polaganje ispita će trajati do subote, 20.1.2018. do 12h. Konačan raspored polaganja ispita po grupama biće na sajtovima predmetnih asistenata u nedelju, 21.1.2018.

Prijavljivanje za ispit iz PPJ

17.01.2018.

Studenti koji žele da polažu PPJ, treba da se prijave na sledećem linku.

Molimo vas da se ne prijavite po automatizmu, već samo ako zaista planirate da izađete na ispit. Prijava će biti moguća do srede 24.01.2018. u 16h. Raspored sedenja biće okačen u petak 26.01.2018. u 9h.

Za sve dodatne informacije javiti se Vladimiru Kuzmanoviću.

(U)RBP

11.01.2018.

Ispravljeno je rešenje 1.1.6. zadatka sa sa 11. dvočasa.

URBP rezultati praktičnog dela kolokvijuma

15.12.2017.

Uvid u rezultate kolokvijuma iz URBP u ponedeljak 18.12.2017 u 13:15 u kabinetu 716 ili putem mejla.

RBP rezultati praktičnog dela kolokvijuma

13.12.2017.

Uvid u rezultate (pregledanog dela) kolokvijuma iz RBP u petak 15.12.2017 u 15h u kabinetu 716.

PPJ rezultati kolokvijuma

04.12.2017.

Uvid u rezultate kolokvijuma iz Prevođenja programskih jezika biće u utorak 05.12.2017 u 16h u kabinetu 716.

PPJ kolokvijum pomeranje termina

20.11.2017.

Drage kolege,
Zbog kasnjenja UOR-a na trgu primorani smo da pomerimo PPJ kolokvijum:

 • I grupu sa 12:00 na 13:00
 • II grupu sa 15:00 na 16:00
i na trgu i u jagicevoj.

Hvala Vam na razumevanju.

PPJ kolokvijum raspored polaganja

19.11.2017.

U ponedeljak 20.11.2017 studenti će raditi praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu. Moguće je promeniti grupu ukoliko nađete kolegu sa kojim biste se zamenili. Obavezno obavestite mejlom asistenta stavljajući i drugog kolegu u CC. Izmene će nakon potvrde asistenta biti vidljive u rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka najranijeg dodeljenog termina.

(U)RBP

18.11.2017.

Ispravljeno je rešenje 18. zadatka sa sa 2. dvočasa i 6. zadatka iz SQL sa 7. dvočasa.

RBP kolokvijum raspored polaganja

15.11.2017.

U nedelju 19.11.2017 studenti će raditi i teorijski i praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu. Moguće je promeniti grupu ukoliko nađete kolegu sa kojim biste se zamenili. Obavezno obavestite mejlom asistenta stavljajući i drugog kolegu u CC. Izmene će nakon potvrde asistenta biti vidljive u rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka najranijeg dodeljenog termina.

Prijavljivanje za kolokvijum iz PPJ

14.11.2017.

Za izlazak na kolokvijum iz PPJ neophodno je prijaviti se preko formulara. Prijavljivanje će biti moguće od 16.11.2017. u 9:00 do subote, 18.11.2017 u u 23:00. Molimo Vas da ukoliko se dvoumite da li da radite kolokvijum ili ne, da se ne žurite sa prijavom dok se ne odlučite. Hvala.

Raspored po grupa biće objavljen najkasnije do 19.11.2017. u 8h na stranicama asistenata.

(U)RBP

14.11.2017.

Ispravljeno je rešenje 7. zadatka sa sa 2. dvočasa, rešeni svi zadaci sa prva dva dvočasa i okačeni primeri kolokvijuma za oba smera.

URBP kolokvijum raspored polaganja

13.11.2017.

U nedelju 19.11.2017 studenti će raditi i teorijski i praktični deo kolokvijuma prema sledećem rasporedu. Moguće je promeniti grupu ukoliko nađete kolegu sa kojim biste se zamenili. Obavezno obavestite mejlom asistenta stavljajući i drugog kolegu u CC. Izmene će nakon potvrde asistenta biti vidljive u rasporedu.

Obavezno je pojavljivanje bar 10 minuta pre početka najranijeg dodeljenog termina.

URBP kolokvijum

09.11.2017.

U nedelju 19.11.2017 studenti će raditi i teorijski i praktični deo kolokvijuma. Satnica i raspored će biti objavljeni narednih dana na ovoj stranici.

Početak školske godine

02.10.2017.

Postavljena nova web stranica.