Obaveštenja
Osnovne informacije
Asistent na
Katedri za računarstvo i informatiku
Kabinet 716
Mejl aleksandra_kocic@matf.bg.ac.rs
Termin konsultacija