Obaveštenja
  • [P2, MNRB: Anketa] Dragi studenti, molim vas da izdvojite par minuta i da popunite sledeću anketu koja za cilj ima buduće unapredjenje časova vežbi.
Osnovne informacije
Asistent na
Katedri za računarstvo i informatiku
Kabinet 716
Mejl aleksandra_kocic@matf.bg.ac.rs
Termin konsultacija