Obaveštenja
  • [Početak nastave: GA, IS] Prve nedelje nastave ćemo imati skraćene vežbe, radi upoznavanja sa kursom i pravljenja dogovora o aktivnostima na kursu.
      Termini:
    • [IS]: I grupa, četvrtak, 13h-14h, DLAB
    • [IS]: II grupa, četvrtak, 18h-19h, RLAB
    • [GA]: utorak, 15h-16h, DLAB
Osnovne informacije
Asistent na
Katedri za računarstvo i informatiku
Kabinet 716
Mejl aleksandra_kocic@matf.bg.ac.rs
Termin konsultacija