Obaveštenja
  • Termini konsultacija u 2. semestru:
    1. Sreda, 15h, Jagićeva
    2. Petak, 16h, Trg
    Potrebno je najaviti dolazak na konsultacije bar dan ranije.
Osnovne informacije
Asistent na
Katedri za računarstvo i informatiku
Kabinet 716
Mejl aleksandra_kocic@matf.bg.ac.rs
Termin konsultacija