Anja Bukurov

e-mail anja_bukurov@matf.bg.ac.rs
Konsultacije po dogovoru najaviti se bar 24h ranije
Kabinet 716

Informacioni sistemi

O kursu

Profesor: dr Saša Malkov
Asistent: Anja Bukurov

Vežbe se održavaju putem Webex platforme u terminu koji je predviđen zvaničnim rasporedom časova. Svi studenti dobili su poziv na alas mejl. Svake nedelje koristiće se ista ta veza. Specijalno, u prvoj nedelji nastave, koristićemo ovu vezu.

Obaveze na kursu:
 • Projekat - 30p
 • Pismeni ispit (na papiru) - 50p
  • zadatak + teorijska pitanja
  • minimum 50% na zadacima
  • minimum 50% ukupno
 • Usmeni ispit - 20p
  • minimum 50%
  • mora da se zna odgovor na svako od pitanje
Teme:
 • UML dijagrami
 • Dijagram toka podataka
 • BPMN dijagrami
 • Projektovanje arhitekture sistema
 • Dizajn korisničkog interfejsa

Programiranje baza podataka

Sve informacije o kursu, kao i materijali, nalaze se na stranici predmeta. Termini vežbi:

Grupa Termin
3I22 Ponedeljak, 08-11h, RLAB
3I21 Ponedeljak, 16-19h, RLAB
4R (GR1) Sreda, 11-13h, BIM

Kriptografija

O kursu

Profesor: dr Miodrag Živković
Asistent: Anja Bukurov

Vežbe se održavaju putem Webex platforme u terminu koji je predviđen zvaničnim rasporedom časova. Svi studenti dobili su poziv na alas mejl. Svake nedelje koristiće se ista veza.

Obaveze na kursu:
 • Pismeni ispit - 50p (minimum 20p)
 • Usmeni ispit - 50p
Teme:
 • Osnove teorije brojeva
 • Konačna polja
 • (S)AES
 • Sistemi sa javnim ključem
 • Eliptičke krive
 • Digitalni potpisi
 • Verižni razlomci
 • Linearni pomerački registri
 • Rođendanski paradoks
 • Faktorizacija
 • Polja brojeva

Materijali

Materijali sa časova vežbi:
 1. čas [23.02.]:
  • Teme: Osnove teorije brojeva, Euklidov algoritam
  • Zadaci: 1.1-1.9, 2.1-2.4
 2. čas [02.03.]:
  • Teme: Euklidov algoritam, Ojlerova funkcija, Stepenovanje kvadriranjem
  • Zadaci: 2.5-2.8, 3.1-3.9, 4.1, 4.3
 3. čas [09.03.]:
  • Teme: Konačna polja
  • Zadaci: 5.1-5.13
 4. čas [16.03.]:
  • Teme: SAES
  • Zadaci: 6.1-6.4
 5. čas [23.03.]:
  • Teme: SAES, Stepenovanje kvadriranjem
  • Zadaci: 6.5-6.6, 4.2
 6. čas [30.03.]:
  • Teme: Sistemi sa javnim ključem
  • Zadaci: 7.1-7.8
 7. čas [06.04.]:
  • Teme: Eliptičke krive
  • Zadaci: 8.1-8.9
 8. čas [13.04.]:
  • Teme: Digitalni potpis, Verižni razlomci
  • Zadaci: 9.1-9.4, 10.1-10.2
 9. čas [20.04.]:
  • Teme: Verižni razlomci, Linearni pomerački registri
  • Zadaci: 10.3-10.4, 11.1-11.6
 10. čas [27.04.]:
  • Teme: Vežba
  • Zadaci: 15.1-15.11
 11. čas [04.05.]:
  • Teme: Slučajno lutanje, Fermaova faktorizacija
  • Zadaci: 12.1-12.4, 13.1, 13.5
 12. čas [11.05.]:
  • Teme: Faktorizacija, Polja brojeva
  • Zadaci: 13.2-13.4, 14.1-14.7
Rokovi:
Korisni linkovi:

HTML5 i JavaScript za video igre

O kursu

Profesor: dr Jelena Graovac
Asistent: Anja Bukurov

Teme:
 • HTML
 • CSS
 • JavaScript
 • Canvas
 • Animacije
 • Interakcija sa tastaturom i mišem
 • Kolizije i interakcije objekata

Materijali

Seminarski radovi:
Materijali sa časova vežbi:
 1. čas [22.02.]:
 2. čas [01.03.]:
 3. čas [08.03.]:
 4. čas [22.03.]:
 5. čas [29.03.]:
 6. čas [05.04.]:
 7. čas [12.04.]:
 8. čas [19.04.]:
 9. čas [10.05.]:
 10. čas [17.05.]:
Korisni linkovi:

Obaveštenja

[KG] Rezultati ispita u roku Jun2

Rezultate ispita iz Kriptografije u ispitnom roku Jun2 možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 05.07.2022. u 12:30 u kabinetu 716.

04.07.2022.

[KG] Ispit u ispitnom roku Jun2

Ispit će biti održan 04.07.2022. godine u 17h u učionici 718.

04.07.2022.

[IS] Ispit u ispitnom roku Jun2

Ispit će biti održan 02.07.2022. godine u 13h u učionici 718.

02.07.2022.

[HJS] Rezultati ispita u roku Jun

Rezultate ispita iz predmeta HTML i Javascript za video igre u ispitnom roku Jun možete pogledati ovde.

15.06.2022.

[KG] Rezultati ispita u roku Jun1

Rezultate ispita iz Kriptografije u ispitnom roku Jun1 možete pogledati ovde. Uvid u radove biće održan u sredu 15.06.2022. u 12:30 u kabinetu 716.

14.06.2022.

[KG] Ispit u ispitnom roku Jun1

Ispit će biti održan 14.06.2022. godine u 17h u učionici 718.

14.06.2022.

[HJS] Termin ispita u ispitnom roku Jun

Ispit će biti održan 14.06.2022. godine u 17h na Matematičkom fakultetu u učionici 718 (IV sprat).

12.06.2022.

[HJS] Odbrane seminarskih radova

Odbrane seminarskih radova biće održane u utorak 31.05. sa početkom u 13:00 putem Webex platforme. Svim studentima koji su upisali kurs poslat je mejl sa informacijama o Webex sastanku. Molim sve da provere da li im je mejl stigao i, ako nije, da se jave što pre da rešimo problem.

30.05.2022.

[HJS] Seminarski radovi

Rok za predaju seminarskog rada produžen je do nedelje 29.05. u 23:59. Odbrane seminarskih radova biće održane u utorak 31.05. u terminu časova vežbi putem Webex platforme.

26.05.2022.

[HJS] Časovi - 17.05.

Na poslednjem času, koji će biti održan u utorak 17.05.2022. godine, rešavaćemo primer ispita. Preostalo vreme iskoristićemo za konsultacije.

16.05.2022.

[KG] Časovi - 18.05.

U sredu 18.05.2022. godine umesto časova vežbi biće održane konsultacije, ukoliko bude zainteresovanih studenata. Molim da se zainteresovani studenti jave putem elektronske pošte zaključno sa utorkom 17.05.2022. godine.

12.05.2022.

[KG] Časovi - 27.04.

Časovi vežbi neće biti održani u sredu 27.04.2022.

22.04.2022.

[HJS] Časovi - 26.04.

Časovi vežbi neće biti održani u utorak 26.04.2022.

22.04.2022.

[HJS] Seminarski radovi

Svim studentima koji su upisali kurs poslat je mejl sa uputstvima za seminarske radove i opisom dostupnih tema. Dokumenti sa informacijama istaknuti su i među materijalima za kurs. Molim sve da provere da li im je mejl stigao i, ako nije, da se jave što pre.

Temu je moguće prijaviti zaključno sa nedeljom 17.04.2022. godine u 18:00.

11.04.2022.

[HJS] Časovi - 15.03.

Časovi vežbi neće biti održani u utorak 15.03.2022.

14.03.2022.

[HJS] Časovi vežbi

Svim studentima koji su upisali kurs poslat je mejl sa informacijama o Webex sastanku. Molim sve da provere da li im je mejl stigao i, ako nije, da se jave što pre da rešimo problem.

21.02.2022.

[KG] Časovi vežbi

Svim studentima koji su upisali kurs poslat je poziv za čas na alas mejl. Molim sve da provere da li im je poziv stigao i, ako nije, da se jave što pre da rešimo problem.

21.02.2022.

[IS] Januar 2 - rezultati

Rezultate pismenog dela ispita možete ovde. Uvid u radove biće održan u utorak 08.02.2022 u 12:30 u kabinetu 716.

07.02.2022.

[IS] Januar 2

Ispit se održava u učionici 821.

05.02.2022.

[IS] Januar 2

U rasporedu ispita promenjeni su termin i lokacija održavanja ispita iz Informacionih sistema u ispitnom roku Januar 2. Novi termin je subota 05.02.2022. u 13:00 na Studentskom trgu . Molim studente da sačekaju početak ispita ispred kabineta 716. Ispit se radi na papiru.

28.01.2022.

[KG] Ispit u roku Januar 1

Pismeni ispit u roku Januar 1 biće održan u petak, 21.01.2022, sa početkom u 17:00. Molim studente da sačekaju ispred kabineta 716.

21.01.2022.

[IS] Januar 1 - rezultati

Rezultate pismenog dela ispita možete ovde. Za uvid u zadatke javiti se elektronskom poštom do 22.01.2022.

19.01.2022.

[IS] Ocene projekata

Projekti iz Informacionih sistema su ocenjeni i poeni su upisani u informacioni sistem StudInfo.

04.01.2022.

[IS] Projekti

Podsetnik da je rok za prvi zadatak nedelja, 24. oktobar. Detaljno uputstvo za projekte, zajedno sa zadacima i rokovima, možete pogledati ovde.

15.10.2021.

[IS] Veza za pristup časovima vežbi

Svim studentima koji su upisali kurs poslat je poziv za čas na alas mejl. Molim sve da provere da li im je poziv stigao i, ako nije, da se jave što pre da rešimo problem.

15.10.2021.

[IS] Časovi vežbi

Časovi vežbi održavaće se korišćenjem platforme Webex počevši od 13. oktobra u terminu koji je predviđen rasporedom časova. Ako epidemiološka situacija dopusti, u nekom trenutku će možda početi da se odvijaju uživo. U prvoj nedelji nastave času možete pristupiti preko ove veze (lozinka: euMJBik9D82 ).

12.10.2021.