Anja Bukurov

e-mail anja_bukurov@matf.bg.ac.rs
Konsultacije termin po dogovoru - javiti se bar 24h unapred
Kabinet 716

Programiranje 1

Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta. Termini vežbi i praktikuma:

Grupa Termin
1o1b Utorak, 14-16h, RLAB
1o2a Sreda, 14-16h, N201
P4 Utorak, 13-14h, BIM
P9 Četvrtak, 8-9h, BIM
P10 Četvrtak, 10-11h, BIM
P11 Utorak, 11-12h, 718
P12 Utorak, 10-11h, 718

Uvod u Veb i Internet tehnologije

Sve informacije o kursu, kao i materijali, nalaze se na stranici predmeta. Termini vežbi:

Grupa Termin
2i1A Utorak, 16-18h, 718

Objektno-orijentisano programiranje

Sve informacije o kursu, kao i materijali, nalaze se na stranici predmeta. Važni linkovi:

Programiranje baza podataka

O kursu

Profesor: Vesna Marinković
Asistenti: Nikola Ajzenhamer, Anja Bukurov

Termini vežbi:

Grupa Termin
3I1 (GR1 i GR2) Četvrtak, 14-17h, BIM
Modalitet polaganja ispita 2019/20

U skladu sa tekućom situacijom i željom da koliko možemo smanjimo broj dolazaka studenata na fakultet, rešili smo da se i praktični i pismeni deo ispita u predstojećim rokovima organizuju u zajedničkom terminu.

Dakle, u istom danu imaćete i praktični deo ispita koji se polaže na računarima (planirano trajanje je 2.5h) i pismeni deo ispita koji se polaže na papirima (planirano trajanje je 45min). Modalitet polaganja će biti sledeći:

 • Prva grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
 • Prva i druga grupa polaže pismeni deo ispita u neračunarskim učionicama (45min)
 • Druga grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
Dodatno, pred svaki ispitni rok, na sajtovima asistenata će biti okačena anketa za prijavu za izlazak na ispit. Zamolićemo vas da anketu popunjavate samo ukoliko sa velikom verovatnoćom planirate da izađete na ispit, kao i da ukoliko odustanete od ispita u bilo kom trenutku nakon prijave, javite se svom predmetnom asistentu na adresu elektronske pošte.

Fokus ovog kursa je na izučavanju strategija za dizajn i implementaciju aplikacija koje koriste relacione baze podataka za trajno skladištenje podataka. Zbog toga, neka osnovna poznavanja narednih koncepata su neophodna:

 1. Programski jezik C
 2. Programski jezik Java
 3. Organizacija relacionih baza podataka, rad RSUBP (konkretno, DB2)
 4. SQL jezik za upravljanje podacima u relacionim bazama podataka

Svi ovi koncepti se obrađuju na kursevima u okviru studija.

U ovoj školskoj godini neće biti predispitnih obaveza, već će se svih 100 poena osvajati na završnom ispitu. Praktični deo ispita vredi 60 poena, a teorijski deo ispita 40 poena.

Praktični deo završnog ispita (prag 50%)
Za više detalja, pogledati sekciju "Organizacija tema iz knjige po nastavnim sedmicama" ispod.
 1. Programiranje C/SQL aplikacija sa ugnežđenim statičkim SQL naredbama.
 2. Rad sa kursorima.
 3. Programiranje C/SQL aplikacija sa ugnježđenim dinamičkim SQL naredbama.
 4. Transakcioni rad.
 5. Rad u višekorisničkom okruženju.
 6. Programiranje Java aplikacija sa dinamičkim izvršavanjem SQL naredbi (JDBC).
 7. Hibernate.
Teorijski deo završnog ispita (prag 50%)
 1. Načini korišćenja baza podataka u višim programskim jezicima; ugrađeni SQL
 2. Dinamički ugrađeni SQL
 3. Direktni pozivi DB2 funkcija (CLI)
 4. ODBC; JDBC; zapamćene procedure
 5. Transakcije: pojam, konkurentno izvršavanje, zaključavanje i katanci
 6. ACID svojstva transakcija, nivoi izolovanosti
 7. Pad i oporavak transakcija
 8. Objektno-relaciono mapiranje: osnove
 9. Hibernate: konfigurisanje baze podataka, metode preslikavanja klase na tabele
 10. Hibernate: trajno čuvanje kolekcija i veza
 11. Hibernate: jezik HQL
 12. Administracija baza podataka

Materijali sa časova vežbi

 • Preuzmite ovde (OneDrive)
 • Privremena veza (FromSmash)
 • Veličina na disku: 29.8 GB
 • Napravljena za: Oracle VM Virtualbox (Windows, Linux, OSX)
 • Kredencijali za prijavljivanje:
  • korisničko ime: student
  • lozinka: abcdef
 • Lubuntu 64-bit, DB2 SUBP 11.5, Java 8 i Hibernate 5.4.
 • Napomene: Ova verzija VM se koristi za polaganje praktičnog kolokvijuma i praktičnog dela ispita, te se preporučuje njeno korišćenje. Alternativa je korišćenje starije verzije VM, koja zauzima manje prostora na disku, a čije su informacije navedene u nastavku.

 • Preuzmite ovde
 • Veličina na disku: 8 GB
 • Napravljena za: VMWare (Windows, Linux)
 • Kredencijali za prijavljivanje:
  • korisničko ime: student
  • lozinka: abcdef
 • OpenSUSE 32-bit, DB2 SUBP 10.5, Java 7 i Hibernate 5.1.
 • Napomene: Ova verzija VM se koristila do 2019/2020. akademske godine. Iako se i ona može koristiti za potrebe kursa, ipak se preporučuje korišćenje VM iznad, jer je sistem dosta zastareo kao i veliki broj aplikacija koji je instaliran na njemu. Sami kodovi bi trebalo da rade i na ovoj VM bez značajnijih izmena u kodu. Najveća razlika je u skriptovima za prevođenje C/SQL programa. Verzije skriptova za ovaj sistem se mogu pronaći u direktorijumu sa materijalima na Desktopu.

 1. Poglavlja 1 i 2 (bez sekcije 2.2.8)
 2. Sekcije 2.2.8, 3.1 i 3.2
 3. Sekcije 3.3 i 3.4
 4. Sekcije 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4
 5. Sekcije 5.1, 5.3, 5.4 i 5.5
 6. Prekid u nastavi
 7. Poglavlje 6
 8. Poglavlje 8 (zadaci: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)
 9. Poglavlja 8 (zadaci: 8.8, 8.9, 8.10) i 9 (zadaci: 9.1, 9.2, 9.3)
 10. Poglavlje 9 (zadaci: 9.4, 9.5, 9.6)
 11. Poglavlje 10
 12. Poglavlje 11
 13. Poglavlje 12

Primer ispita (lozinka: primer)

U arhivi ćete pronaći postavke zadataka i rešenja. Što se tiče postavki zadataka, molimo vas da obratite pažnju na naredne dve datoteke:
 • Datoteku uputstvo.pdf koja sadrži važne informacije o čuvanju radova i toku ispita. Molimo vas da se upoznate sa ovim informacijama pre nego što dođete na ispit. Ovo uputstvo će vam biti dostupno i na samom ispitu uz moguće dopune.
 • Datoteku zadaci.zip koja sadrži tekstove praktičnih zadataka i prateće resurse. Lozinka za otpakivanje je: primer.
Molimo vas da prođete kroz tekst zadataka i sva uputstva koja su data u tom tekstu, kako biste bili što pripremljeniji na modalitet polaganja ispita.

Obaveštenja

[PBP] Septembar3 - rezultati

Ukupne rezultate ispitnog roka Septembar3 možete pronaći u ovom dokumentu. Uvid u radove za praktični deo obavićemo elektronskim putem. Potrebno je da se mejlom javite predmetnom asistentu kod koga ste raspoređeni na Hipatiji zaključno sa ponedeljkom 21.09. u 18 časova.

16.09.2020.

[PBP] Raspored studenata po učionicama u roku Septembar3

Raspored studenata po učionicama za praktični deo ispita možete pogledati ovde.

Praktični deo ispita počinje u 9:00. Molimo studente da dođu 10 minuta pre početka ispita ispred učionice u koju su raspoređeni.

Teorijski deo ispita počinje u 12:00. Molimo studente koji polažu teorijski deo ispita da dođu 10 minuta pre početka ispita u učionicu u koju su raspoređeni. Popunjavati klupe redom i to svaku drugu klupu počev od prvog reda od katedre!

Za polaganje ispita u ispitnom roku Septembar3 obavezno je nošenje maski. Ova odluka je u interesu i studenata i nastavnog osoblja i u skladu je sa tekućim propisima i odlukom uprave fakulteta. Molimo vas da se pridržavate ovih mera.

14.09.2020.

[PBP] Septembar3 - prijava ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku Septembar3 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu.

Anketa je otvorena do 14.09.2020. u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetnog asistenta mejlom.

Molimo studente da pročitaju uputstvo koje će biti dostupno na ispitu.

09.09.2020.

[PBP] Septembar2 - rezultati

Ukupne rezultate ispitnog roka Septembar2 možete pronaći u ovom dokumentu. Uvid u radove za praktični deo obavićemo elektronskim putem. Potrebno je da se mejlom javite predmetnom asistentu kod koga ste raspoređeni na Hipatiji zaključno sa ponedeljkom 07.09. u 18 časova.

03.09.2020.

[OOP] Septembar1 - usmeni

Usmeni deo ispita iz predmeta Objektno-orijentisano programiranje, u ispitnom roku Septembar1, kod prof. Filipovića biće održan u ponedeljak 07.09.2020. u 13:00 u zgradi u Svetog Nikole. Studenti treba da sačekaju ispred zgrade u zakazano vreme. Studenti kojima ne odgovara da u ovom terminu polažu usmeni deo ispita treba da dođu lično ili pošalju svog predstavnika radi dogovora za još JEDAN dodatni termin.

02.09.2020.

[UVIT] Septembar1 - usmeni

Usmeni deo ispita, u ispitnom roku Septembar 1, biće održan u ponedeljak 07.09.2020. u 09:00 u zgradi u Svetog Nikole. Studenti treba da sačekaju ispred zgrade u zakazano vreme. Studenti kojima ne odgovara da u ovom terminu polažu usmeni deo ispita treba da dođu lično ili pošalju svog predstavnika radi dogovora za još JEDAN dodatni termin.

02.09.2020.

[PBP] Septembar2 - prijava ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku Septembar2 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu.

Anketa je otvorena do 31.08.2020. u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetnog asistenta mejlom.

Molimo studente da pročitaju uputstvo koje će biti dostupno na ispitu.

27.08.2020.

[PBP] Septembar1 - rezultati

Ukupne rezultate ispitnog roka Septembar1 možete pronaći u ovom dokumentu. Uvid u radove za praktični deo obavićemo elektronskim putem. Potrebno je da se mejlom javite predmetnom asistentu kod koga ste raspoređeni na Hipatiji zaključno sa ponedeljkom 24.08. u 18 časova.

21.08.2020.

[PBP] Raspored studenata po učionicama u roku Septembar1

Raspored studenata po učionicama za praktični deo ispita možete pogledati ovde.

Praktični deo ispita počinje u 9:00. Molimo studente da dođu 10 minuta pre početka ispita ispred učionice u koju su raspoređeni.

Teorijski deo ispita počinje u 12:00. Molimo studente koji polažu teorijski deo ispita da dođu 10 minuta pre početka ispita u učionicu 706. Popunjavati klupe redom i to svaku drugu klupu počev od prvog reda od katedre!

Za polaganje ispita u ispitnom roku Septembar1 obavezno je nošenje maski. Ova odluka je u interesu i studenata i nastavnog osoblja i u skladu je sa tekućim propisima i odlukom uprave fakulteta. Molimo vas da se pridržavate ovih mera.

17.08.2020.

[PBP] Septembar1 - prijava ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku Septembar1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu.

Anketa je otvorena do 17.08.2020. u 10:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetnog asistenta mejlom.

12.08.2020.

[PBP] Jun2 - rezultati

Ukupne rezultate ispitnog roka JUN2 možete pronaći u ovom dokumentu. Uvid u radove za praktični deo obavićemo elektronskim putem. Potrebno je da se mejlom javite predmetnom asistentu kod koga ste raspoređeni na Hipatiji zaključno sa nedeljom 12.07. u 18 časova. Za dogovor oko uvida u teorijski deo javite se mejlom profesorki.

10.07.2020.

[PBP] Raspored studenata po učionicama u roku Jun2

Raspored studenata po učionicama za praktični deo ispita možete pogledati ovde.

Praktični deo ispita počinje u 9:00. Molimo studente da dođu 10 minuta pre početka ispita ispred učionice u koju su raspoređeni.

Raspored studenata po učionicama za teorijski deo ispita možete pogledati ovde.

Teorijski deo ispita počinje u 12:00. Molimo studente koji polažu teorijski deo ispita da dođu 10 minuta pre početka ispita u učionicu u koju su raspoređeni. Popunjavati klupe redom i to svaku drugu klupu počev od prvog reda od katedre!

Za polaganje ispita u ispitnom roku Jun2 obavezno je nošenje maski. Ova odluka je u interesu i studenata i nastavnog osoblja i u skladu je sa tekućim propisima i odlukom uprave fakulteta. Molimo vas da se pridržavate ovih mera.

04.07.2020.

[PBP] Prijava ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku Jun2 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu.

Anketa je otvorena do 01.07.2020. u 23:59.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetnog asistenta mejlom.

27.06.2020.

[OOP] Jun2 - prijava za polaganje ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz OOP-a u roku Jun2 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu .

Anketa je otvorena do 25.06.2020. u 18:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da se mejlom javite na anja_bukurov@matf.bg.ac.rs.

23.06.2020.

[PBP] Jun1 - rezultati

Ukupne rezultate ispitnog roka JUN1 možete pronaći u ovom dokumentu. Uvid u radove i za praktični deo i za teorijski deo će biti u četvrtak, 18.06. u 13h u kabinetu 716. Ukoliko želite da dođete na uvid, potrebno je da se najavite mejlom svom asistentu, odnosno, profesorki.

15.06.2020.

[UVIT] Jun1 - prijava za polaganje ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz UVIT-a u roku Jun1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu .

Anketa je otvorena do 16.06.2020. u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da se mejlom javite predmetnom asistentu.

12.06.2020.

[OOP] Jun1 - prijava za polaganje ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz OOP-a u roku Jun1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu .

Anketa je otvorena do 14.06.2020. u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da se mejlom javite na anja_bukurov@matf.bg.ac.rs.

11.06.2020.

[PBP] Anketa za utiske sa vežbi i praktičnih provera znanja

Dragi studenti, na anonimnoj anketi na ovoj vezi možete ostaviti svoje utiske sa časova vežbi, kao i sa praktičnih provera znanja ili bilo kakve druge komentare, napomene, sugestije, primedbe ili pohvale koje nam mogu služiti da kurs učionimo još boljim. Zahvaljujemo se unapred!

10.06.2020.

[PBP] Raspored studenata po učionicama

Raspored studenata po učionicama možete pogledati ovde.

Ispit počinje u 9:00. Molimo studente da dođu 10 minuta pre početka ispita ispred učionice u koju su raspoređeni.

Ukoliko se neko ne nalazi na spisku, a želi da polaže ispit u roku Jun1, u obavezi je da se javi predmetnom asistentu kako bi bio raspoređen u neku učionicu.

08.06.2020.

[PBP] Prijava ispita

Ukoliko planirate da izađete na ispit iz PBP-a u roku Jun1 i prijavili ste ispit na Hipatiji, OBAVEZNO je da popunite sledeću anketu.

Anketa je otvorena do 07.06.2020. u 12:00.

Ukoliko se prijavite za polaganje preko ankete, a ipak odlučite da ne izlazite na ispit u ovom roku, molimo Vas da obavestite predmetnog asistenta mejlom.

04.06.2020.

[PBP] Polaganje ispita

U skladu sa odlukama o polaganju ispita, jednom položen teorijski ili praktični deo ispita računa se tokom cele godine. Takođe, moguće je polagati delove ispita u različitim rokovima.

29.05.2020.

[PBP] Primer ispita

Primer ispita je okačen u delu "Materijali sa časova vežbi".

19.05.2020.

[PBP] Modalitet polaganja ispita 2019/20

U skladu sa tekućom situacijom i željom da koliko možemo smanjimo broj dolazaka studenata na fakultet, rešili smo da se i praktični i pismeni deo ispita u predstojećim rokovima organizuju u zajedničkom terminu.

Dakle, u istom danu imaćete i praktični deo ispita koji se polaže na računarima (planirano trajanje je 2.5h) i pismeni deo ispita koji se polaže na papirima (planirano trajanje je 45min). Modalitet polaganja će biti sledeći:
 • Prva grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
 • Prva i druga grupa polaže pismeni deo ispita u neračunarskim učionicama (45min)
 • Druga grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
Dodatno, pred svaki ispitni rok, na sajtovima asistenata će biti okačena anketa za prijavu za izlazak na ispit. Zamolićemo vas da anketu popunjavate samo ukoliko sa velikom verovatnoćom planirate da izađete na ispit, kao i da ukoliko odustanete od ispita u bilo kom trenutku nakon prijave, javite se svom predmetnom asistentu na adresu elektronske pošte.

13.05.2020.

[PBP] Virtuelna mašina

Sa ove veze možete preuzeti virtualnu mašinu “Baze Podataka 2019”, ali samo u narednih 7 dana, nakon čega će veza prestati da radi zbog načina na koji “FromSmash” servis za deljenje sadržaja funkcioniše.

03.03.2020.

[UVIT] Anketa za utiske sa vežbi i praktičnih provera znanja

Dragi studenti, na anonimnoj anketi na ovoj vezi možete ostaviti svoje utiske sa časova vežbi, kao i sa praktičnih provera znanja ili bilo kakve druge komentare, napomene, sugestije, primedbe ili pohvale koje nam mogu služiti da kurs učionimo još boljim. Zahvaljujemo se unapred!

24.12.2019.