Anja Bukurov

e-mail anja_bukurov@matf.bg.ac.rs
Konsultacije termin po dogovoru - javiti se bar 24h unapred
Kabinet 716

Programiranje 1

Sve informacije o kursu, kao i materijali sa vežbi se nalaze na stranici predmeta. Termini vežbi i praktikuma:

Grupa Termin
1o1b Utorak, 14-16h, RLAB
1o2a Sreda, 14-16h, N201
P4 Utorak, 13-14h, BIM
P9 Četvrtak, 8-9h, BIM
P10 Četvrtak, 10-11h, BIM
P11 Utorak, 11-12h, 718
P12 Utorak, 10-11h, 718

Uvod u Veb i Internet tehnologije

Sve informacije o kursu, kao i materijali, nalaze se na stranici predmeta. Termini vežbi:

Grupa Termin
2i1A Utorak, 16-18h, 718

Objektno-orijentisano programiranje

Sve informacije o kursu, kao i materijali, nalaze se na stranici predmeta. Važni linkovi:

Informacioni sistemi

O kursu

Profesor: Saša Malkov
Asistent: Anja Bukurov

Vežbe se održavaju putem Webex platforme u terminu koji je predviđen zvaničnim rasporedom časova. Svi studenti dobili su poziv na alas mejl. Svake nedelje koristiće se ista ta veza.

Obaveze na kursu:
 • Projekat - 30p (minimum 16p), uputstvo za projekte
 • Pismeni ispit - 50p (minimum 50% na zadacima)
 • Usmeni ispit - 20p
Teme:
 • UML dijagrami
 • Dijagram toka podataka
 • BPMN dijagrami
 • Projektovanje arhitekture sistema
 • Dizajn korisničkog interfejsa

Programiranje baza podataka

O kursu

Profesor: Vesna Marinković
Asistenti: Nikola Ajzenhamer, Anja Bukurov

Termini vežbi:

Grupa Termin
3I1 (GR1 i GR2) Četvrtak, 14-17h, BIM
Modalitet polaganja ispita 2019/20

U skladu sa tekućom situacijom i željom da koliko možemo smanjimo broj dolazaka studenata na fakultet, rešili smo da se i praktični i pismeni deo ispita u predstojećim rokovima organizuju u zajedničkom terminu.

Dakle, u istom danu imaćete i praktični deo ispita koji se polaže na računarima (planirano trajanje je 2.5h) i pismeni deo ispita koji se polaže na papirima (planirano trajanje je 45min). Modalitet polaganja će biti sledeći:

 • Prva grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
 • Prva i druga grupa polaže pismeni deo ispita u neračunarskim učionicama (45min)
 • Druga grupa polaže praktični deo ispita u računarskim učionicama (2.5h)
Dodatno, pred svaki ispitni rok, na sajtovima asistenata će biti okačena anketa za prijavu za izlazak na ispit. Zamolićemo vas da anketu popunjavate samo ukoliko sa velikom verovatnoćom planirate da izađete na ispit, kao i da ukoliko odustanete od ispita u bilo kom trenutku nakon prijave, javite se svom predmetnom asistentu na adresu elektronske pošte.

Fokus ovog kursa je na izučavanju strategija za dizajn i implementaciju aplikacija koje koriste relacione baze podataka za trajno skladištenje podataka. Zbog toga, neka osnovna poznavanja narednih koncepata su neophodna:

 1. Programski jezik C
 2. Programski jezik Java
 3. Organizacija relacionih baza podataka, rad RSUBP (konkretno, DB2)
 4. SQL jezik za upravljanje podacima u relacionim bazama podataka

Svi ovi koncepti se obrađuju na kursevima u okviru studija.

U ovoj školskoj godini neće biti predispitnih obaveza, već će se svih 100 poena osvajati na završnom ispitu. Praktični deo ispita vredi 60 poena, a teorijski deo ispita 40 poena.

Praktični deo završnog ispita (prag 50%)
Za više detalja, pogledati sekciju "Organizacija tema iz knjige po nastavnim sedmicama" ispod.
 1. Programiranje C/SQL aplikacija sa ugnežđenim statičkim SQL naredbama.
 2. Rad sa kursorima.
 3. Programiranje C/SQL aplikacija sa ugnježđenim dinamičkim SQL naredbama.
 4. Transakcioni rad.
 5. Rad u višekorisničkom okruženju.
 6. Programiranje Java aplikacija sa dinamičkim izvršavanjem SQL naredbi (JDBC).
 7. Hibernate.
Teorijski deo završnog ispita (prag 50%)
 1. Načini korišćenja baza podataka u višim programskim jezicima; ugrađeni SQL
 2. Dinamički ugrađeni SQL
 3. Direktni pozivi DB2 funkcija (CLI)
 4. ODBC; JDBC; zapamćene procedure
 5. Transakcije: pojam, konkurentno izvršavanje, zaključavanje i katanci
 6. ACID svojstva transakcija, nivoi izolovanosti
 7. Pad i oporavak transakcija
 8. Objektno-relaciono mapiranje: osnove
 9. Hibernate: konfigurisanje baze podataka, metode preslikavanja klase na tabele
 10. Hibernate: trajno čuvanje kolekcija i veza
 11. Hibernate: jezik HQL
 12. Administracija baza podataka

Materijali sa časova vežbi

 • Preuzmite ovde (OneDrive)
 • Privremena veza (FromSmash)
 • Veličina na disku: 29.8 GB
 • Napravljena za: Oracle VM Virtualbox (Windows, Linux, OSX)
 • Kredencijali za prijavljivanje:
  • korisničko ime: student
  • lozinka: abcdef
 • Lubuntu 64-bit, DB2 SUBP 11.5, Java 8 i Hibernate 5.4.
 • Napomene: Ova verzija VM se koristi za polaganje praktičnog kolokvijuma i praktičnog dela ispita, te se preporučuje njeno korišćenje. Alternativa je korišćenje starije verzije VM, koja zauzima manje prostora na disku, a čije su informacije navedene u nastavku.

 • Preuzmite ovde
 • Veličina na disku: 8 GB
 • Napravljena za: VMWare (Windows, Linux)
 • Kredencijali za prijavljivanje:
  • korisničko ime: student
  • lozinka: abcdef
 • OpenSUSE 32-bit, DB2 SUBP 10.5, Java 7 i Hibernate 5.1.
 • Napomene: Ova verzija VM se koristila do 2019/2020. akademske godine. Iako se i ona može koristiti za potrebe kursa, ipak se preporučuje korišćenje VM iznad, jer je sistem dosta zastareo kao i veliki broj aplikacija koji je instaliran na njemu. Sami kodovi bi trebalo da rade i na ovoj VM bez značajnijih izmena u kodu. Najveća razlika je u skriptovima za prevođenje C/SQL programa. Verzije skriptova za ovaj sistem se mogu pronaći u direktorijumu sa materijalima na Desktopu.

 1. Poglavlja 1 i 2 (bez sekcije 2.2.8)
 2. Sekcije 2.2.8, 3.1 i 3.2
 3. Sekcije 3.3 i 3.4
 4. Sekcije 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4
 5. Sekcije 5.1, 5.3, 5.4 i 5.5
 6. Prekid u nastavi
 7. Poglavlje 6
 8. Poglavlje 8 (zadaci: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7)
 9. Poglavlja 8 (zadaci: 8.8, 8.9, 8.10) i 9 (zadaci: 9.1, 9.2, 9.3)
 10. Poglavlje 9 (zadaci: 9.4, 9.5, 9.6)
 11. Poglavlje 10
 12. Poglavlje 11
 13. Poglavlje 12

Primer ispita (lozinka: primer)

U arhivi ćete pronaći postavke zadataka i rešenja. Što se tiče postavki zadataka, molimo vas da obratite pažnju na naredne dve datoteke:
 • Datoteku uputstvo.pdf koja sadrži važne informacije o čuvanju radova i toku ispita. Molimo vas da se upoznate sa ovim informacijama pre nego što dođete na ispit. Ovo uputstvo će vam biti dostupno i na samom ispitu uz moguće dopune.
 • Datoteku zadaci.zip koja sadrži tekstove praktičnih zadataka i prateće resurse. Lozinka za otpakivanje je: primer.
Molimo vas da prođete kroz tekst zadataka i sva uputstva koja su data u tom tekstu, kako biste bili što pripremljeniji na modalitet polaganja ispita.

Kriptografija

Obaveštenja

[IS] Projekti

Podsetnik da je rok za prvi zadatak četvrtak, 5. novembar. Detaljno uputstvo za projekte, zajedno sa zadacima i rokovima, možete pogledati ovde.

31.10.2020.

[IS] Izmene u rasporedu

Prema dogovoru sa prethodnog časa, termin časova vežbi je pomeren na 8:15. Svim studentima je poslat mejl sa izmenjenim informacijama. Isti link koristićemo tokom celog semestra.

28.10.2020.

[IS] Link za časove

Svim studentima koji su upisali kurs poslat je poziv za čas na alas mejl. Molim sve da provere da li im je poziv stigao i, ako nije, da se jave što pre da rešimo problem.

22.10.2020.

[IS] Časovi vežbi

Časovi vežbi održavaće se korišćenjem platforme Webex počevši od druge nedelje nastave u terminu koji je predviđen rasporedom časova. U prvoj nedelji nastave čas neće biti održan.

10.10.2020.