мр Ангелина Илић Степић
Катедра за алгебру и математичку логику
 Математички факултет у Београду
  angelina@math.rs