Anđelka Zečević andjelkaz at matf.bg.ac.rs      

left_decoration

Katedra za računarstvo i informatiku
Anđelka Zečević, asistent

kontakt:
Matematički fakultet,
Univerzitet u Beogradu,
Studentski trg 16, 11 ooo Beograd

e-mail: andjelkaz at matf.bg.ac.rs