Теорија алгоритама (л смер)Консултације:

по договору путем мејла (мејлове обавезно слати са факултетске адресе).
Консултације се по правилима обавеза одржавају за време наставних недеља семестра, тј. у испитном року неће
бити консултација
.
Материјали


Правила полагања испита


Завршни испит носи 105 поена и састоји се од наредних делова:
  • пројекат (самостална или групна израда пројектног задатака/задатака): 55 поена
  • усмени део испита (теоријскa питања): 50 поена

Оцене се формирају по устаљеном принципу:
51-60 поена оцена 6, 61-70 поена оцена 7, 71-80 поена оцена 8, 81-90 поена оцена 9, 91-100 поена оцена 6