Линеарна алгебра и аналитичка геометријаКонсултације:

по договору путем мејла (мејлове обавезно слати са факултетске адресе).
Консултације се по правилима обавеза одржавају за време наставних недеља семестра, тј. у испитном року неће
бити консултација
.Литература

 • Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, А. Липковски (уџбеник се може купити у Деканату факултета)
 • Линеарна алгебра и аналитичка геометрија (скрипта), П. Тановић [pdf]
 • Линеарна алгебра (скрипта), З. Петрић [pdf]
 • Linear Аlgebra with Applications, W. Keith NicholsonПравила полагања испита


Завршни испит носи 105 поена и састоји се од наредних делова:
 • практичног дела испита (израда задатака): 70 поена, праг за пролаз је 35 поена
 • теоријског дела испита (теоријскa питања, питалице и докази): 35 поена, праг за пролаз је 10 поена

Практични део испита може се положити на један од два начина:
 • израдом два коловијума од којих сваки носи по 35 поена

  Потребно је сакупити бар 35 поена у збиру како би се практични део испита положио преко колоквијума,
  при чему је потребно освојити минимум по 15 поена на сваком од колоквијума.

  Први колоквијум биће одржан у недељу, 4. децембра 2022. године, у 9h у Н салама .
  Пријава за полагање првог колоквијума: [упитник]
  Пријава за полагање траје до петка, 2. децембра до 21h.

  Други колоквијум биће одржан у уторак, 10. јануара 2023. године, у 9h у Н салама .
  Пријава за полагање другог колоквијума: [упитник]
  Пријава за полагање траје до понедељка, 9. јануара до 19h.

 • израдом писменог испита (који ће бити организован у свим испитним роковима у којима се полажу испити из зимског семестра)

  Потребно је сакупити бар 35 од 70 поена (колико се укупно може освојити на писменом испиту) како би се положио писмени испит.


Студент је положио испит уколико је положио практични део испита (преко колоквијума или израдом писменог испита), теоријски део испита и укупно у збиру на завршном испиту (практични + теоријски део) има бар 51 поен. Укупан број поена на завршном испиту рачуна се по формули min{освојен број поена, 100}. Теоријски део испита могуће је полагати тек након што се положи практични део испита.

Поени освојени на колоквијумима важе у свим роковима у којима се полажу испити из зимског семестра, до првог изласка на усмени део испита. (нпр. уколико је студент на коловијумима освојио 55 поена, први пут изашао на усмени у јануару 2 и није положио теоријски део испита, тада поени са колоквијума не важе у наредним роковима).

Уколико је студент положио практични део испита израдом писменог испита, освојени поени важе у спојеним роковима (Јан1-Јан2, Jун1-Јун2, Септ1-Септ2), до првог изласка на усмени део испита.

Израда теоријског дела испита биће организована након практичног дела испита у термину по договору.

Оцене се формирају по устаљеном принципу:
51-60 поена оцена 6, 61-70 поена оцена 7, 71-80 поена оцена 8, 81-90 поена оцена 9, 91-100 поена оцена 10

Испит је потребно пријавити на Хипатији у свим роковима у којима сутдент излази на неки део испита.
Резултати испита


Резултати 1. колоквијума (група 1и1б)
Радови се могу погледати у петак, 23.12.2022., у 11h у кабинету 811 (5. спрат, део зграде где се налази Катедра за астрономију).

Резултати 2. колоквијума (група 1и1б)
Радови се могу погледати у среду, 11. јануара, у 10h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом.

Јануар 1 (група 1и1б)
Радови се могу погледати у петак, 20. јануара, у 10h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом.

Јануар 2 (група 1и1б)
Радови се могу погледати у понедељак, 6. фебруара, у 10h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом најкасније до недеље, 5. фебруара, до 20h.

Јун 1 (група 1и1б)
Радови се могу погледати у уторак, 13. јуна, у 11h у кабинету 811. Долазак на увид обавезно најавити мејлом најкасније до понедељка, 12. јуна, до 20h.

Септембар 1 (група 1и1б)
Заинтересовани за увид у радове могу се јавити мејлом у понедељак, 18. септембра, до 20h.