Kursevi

BIO

Uvod u bioinformatiku

5I 5R


IPBIO

Istraživanje podataka u bioinformatici

5I 5R


KPT

Kriptografija

5I 5R


IP2

Istraživanje podataka 2

4I


OPBH

Osnovi programiranja za biohemičare

Hemijski fakultet, biohemija - master studije


P1

Programiranje 1 - M

1O


UPIN

Upravljanje projektima u industriji i nauci

5I 5R


VI

Veštačka inteligencija

3I


ASP

Algoritmi i strukture podataka

2I


P1

Programiranje 1

1I


P2

Programiranje 2

1I


VEB

Veb programiranje

2MNV 4L