Veštačka inteligencija
Materijali vezani za kurs će biti postavljani na GitHub repo: https://github.com/matfvi/vi