lkatct lnasct lnauct lzapcs lzasct  
 
 
ENGLISH
 

 

Biografija
Predmeti
 
 

MATEMATIČKI FAKULTET

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

Aleksandar Savić

Adresa Matematički fakultet
  Univerzitet u Beogradu
  Studentski trg 16, P. P. 550
11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Telefon +381 11 630 151
Email aleks3rd@eunet.yu
Datum rođenja 17. 04. 1967.
Mesto rođenja Skoplje, Makedonija
Državljanstvo Srbija i Crna Gora
   

Biografija

  Rođen 17. 04. 1967. godine u Skoplju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Redovne studije na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Diplomirao je na Matematičkom fakultetu školske 1989/90. godine, sa prosečnom ocenom 9.07. U toku školovanja dobio je veći broj diploma i nagrada sa takmičenja u matematici i fizici. Nosilac je dve diplome "Vuk Karadžić". Drži vežbe iz predmeta Operaciona istraživanja, Matematičko programiranje i Uvod u numeričku matematiku od 1995. godine.

Predmeti u školskoj 2004.-05. godini

 

POČETAK

KATEDRA    NASTAVA     NAUKA     ZAPOSLENI     ZA STUDENTE