AUSTRIJA - stipendije za studente, diplomce i mlade naučnike

Posredstvom Austrijske ambasade u Beogradu dostavljeno nam je saopštenje

austrijskog Saveznog ministarstva za nauku i istraživanje da se za školsku

2009/10. godinu ponovo stavljaju na raspolaganje stipendije za studente,

diplomce i naučnike.

Stipendije više neće biti raspisivane putem brošure već putem

Austrijske banke podataka za stipendije i unapređenje istraživanja

(www.grants.at), na nemačkom i engleskom jeziku.

Kandidature za stipendije u školskoj 2009/10. godini treba podnositi

isključivo elektronskim putem preko internet adrese:

www.scholarships.at

Austrijska ambasada posebno ističe dva programa stipendija:

    * Program stipendija Univerziteta Franz Werfel

    * Program stipendija Univerziteta Richard Plaschka