Studijski program Astrofizika

 

 

Osnovne akademske studije traju 4 godine

 

Osnovne akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra         naziv                                                                 pre.     v.         lab.     uk.      espb   god.        sem.

 

AS101     Opšta astronomija A                                     2          2          2          6          7           1            Zimski

M101       Matematika 1                                                 4          4          0          8         10          1            Zimski

F101        Opšta fizika 1                                                        4          3        11         12          1            Zimski

AS102     Opšta astronomija B                                      2          2          2          6          7            1            Letnji

M102       Matematika 2                                                  4          4          0          8          10         1            Letnji

F102         Opšta fizika 2                                                4          4          3        11         12                   Letnji

Predmeti sa lista B i C u vrednosti od najmanje 2 espb boda                                     

 

AF101     Opšta astrofizika A                                       2          2          1          5          6            2            Zimski

M103       Matematika 3                                                 4          4          0          8          10         2            Zimski

F103       Opšta fizika 3                                                  4          4          3          11       12          2            Zimski

AF102     Opšta astrofizika B                                         2          2          1          5          6           2            Letnji

M104       Matematika 4                                                  4          4          0          8          10         2            Letnji

F104         Opšta fizika 4                                                4          4          3         11         12         2            Letnji

Predmeti sa lista B i C u vrednosti od najmanje 4 espb bodova

 

AB206     Obrada astronomskih posmatranja              4          4          0          8          10         3            Zimski

F108         Kvantna fizika                                                3          2          0          5          5            3            Zimski

AF103     Tehnike astrof. posmatranja A                     2          2          1          5           6            3            Letnji

 F110         Osnovi  atomske  fizike                                 4          2          3          9          10            3            Letnji

 Predmeti sa lista B i C u vrednosti od najmanje 29 espb bodova                                   

 

F111         Fizika jezgra i čestica                                   4          2          3          9          10        4             Zimski

AF104      Tehnike astrof. posmatranja B                  2          2          0          4          5           4             Zimski

 AF105      Fizički princ. strukture zvezda                  2          2          0          4         6           4             Zimski

AF106     Zvezdana statistika                                      2          2          0          4          5           4             Zimski

 AF108      Teorija zvezdanih spektara                        3          2          0          5          7          4            Letnji

AF109    Kinem. zvezda i dinam. zv. sistema           2          2          0          4          5           4             Letnji

AF110      Modeli i evolucija zvezda                           2          2          0          4          6          4             Letnji

AF111      Radio-astronomija                                        2          2          0          4          6           4             Letnji

 AF112      Metodika nastave astronomije                   2          2          0          4          4           4             Letnji

 Predmeti sa lista B i C u vrednosti od najmanje 6 espb bodova                                                                                                

                                                                                               

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

Šifra         naziv                                                                 pre.     v.         lab.     uk.      espb   god.        sem.

 R1.01       Programiranje 1                                              2          2          2          6          8          1-3          Zimski

 F105        Osnovi matematičke fizike                            2                   0         5           5          2-3         Zimski

F106       Klasična teorijska fizika 1                            3         3           0         6           7          2-3        Letnji

F107         Klasična teorijska fizika 2                           3          3          0          6         5          3-4          Zimski

 F109         Klasična teorijska fizika 3                           3          3          0          6          5          3-4      Zimski

S1.01        Strani jezik 1                                                   2          2          0          4          3          1-4          Zimski

 

 

 

strofiziLista C - Izborni predmeti, student bira najmanje 8 espb boda

Šifra         naziv                                                                 pre.     v.         lab.     uk.      espb   god.        sem.

S1.02        Strani jezik 2                                                    2          2          0          4          3          1-4          Letnji

S1.03        Pedagogija                                                       2          0          0          2          2          1-4          Letnji

S1.04        Uvod u filosofiju                                            4          0          0          4          5          1-4          Letnji

S1.05        Psihologija                                                       2          0          0          2          2          1-4          Zimski

AF113     Radio-astrofizika                                            2          2          0          4          6           4             Zimski

AF114     Dinamika kosmičke plazme                         2          2          0          4          5          3-4          Zimski

AF107     Istorija astronomije                                        4          0          0          4          6          3-4          Zimski

R1.02       Programiranje 2                                              2          2          2          6          8          1-3          Letnji

F112         Osnovi fizike jonizovanih gasova               2          0          1          3          3          3-4          Zimski

F113         Obrada rezultata merenja                             2          3          0          5          5          1-4          Zimski