Studijski program Astronomija


Osnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina


Osnovne akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom.

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

 

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

AS101

Opšta astronomija A

2

2

2

6

7

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

AS102

Opšta astronomija B

2

2

2

6

7

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 11 esp bodova 2

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

AS103

Položajna astronomija A

2

2

0

4

5

3

Zimski

AF101

Opšta astrofizika A

2

2

1

5

6

3

Zimski

AS206

Obrada astronomskih posmatranja

4

4

0

8

10

3

Zimski

AF102

Opšta astrofizika B

2

2

1

5

6

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 18 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

M2.15

Rkf A

2

2

0

4

5

4

Zimski

AS311

Nebeska mehanika

4

0

0

6

6

4

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 39 espb bodova 4

Lista B - Obavezni matematički predmeti koji se mogu slušati na godinu po izboru za diplomu bečelor

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

espb

sem.

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

Zimski

R1.02

Programiranje 2

2

2

0

4

5

Letnji

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

5

5

Zimski

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

Letnji

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

Zimski

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

Letnji

M2.16

Rkf B

2

2

0

4

5

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

Letnji

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

Zimski

L2.03

Metodika nastave mat. i rač.

4

4

0

4

5

Zimski

Lista C - Izborni opšti predmeti

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

espb

sem.

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

Letnji

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

Letnji

Lista D - Izborni astronomski predmeti najmanje 10 bodova

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

sem.

AS205

Praktična astronomija

4

4

0

8

10

Letnji

AS204

Položajna astronomija B

2

2

0

4

5

Letnji

AS3122

Zvezdana astronomija B

2

2

0

4

5

Letnji

AS3121

Zvezdana astronomija A

2

2

0

4

5

Zimski

AS404

Istorija astronomije

4

0

0

4

6

Zimski

AS405

Astrobiologija

4

0

0

4

6

Letnji

AS310

Efemeridska astronomija

4

4

0

8

10

Zimski

H102

Racionalna mehanika

4

4

0

4

5

Zimski

AS313

Teorijska astronomija

4

4

0

8

10

Zimski

H1.01

Racionalna mehanika 1

4

4

0

4

10

Zimski

AS 400

Internet i softverski paketi u astronomiji

2

2

0

4

5

Zimski

 

Diplomske akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom.

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

espb

god

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

                 

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

AS101

Opšta astronomija A

2

2

2

6

7

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

AS102

Opšta astronomija B

2

2

2

6

7

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 11 esp bodova 2

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

AS103

Položajna astronomija A

2

2

0

4

5

3

Zimski

AF101

Opšta astrofizika A

2

2

1

5

6

3

Zimski

AS206

Obrada astronomskih posmatranja

4

4

0

8

10

3

Zimski

AF102

Opšta astrofizika B

2

2

1

5

6

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 18 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

M2.15

Rkf A

2

2

0

4

5

4

Zimski

AS311

Nebeska mehanika

4

0

0

6

6

4

Letnji

Predmeti sa lista B, C i D u vrednosti od najmanje 39 espb bodova 4

Lista B - Obavezni matematički predmeti koji se mogu slušati na godinu po izboru za diplomu bečelor

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

sem.

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

Zimski

R1.02

Programiranje 2

2

2

0

4

5

Letnji

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

5

5

Zimski

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

Letnji

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

Zimski

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

Letnji

M2.16

Rkf B

2

2

0

4

5

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

Letnji

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

Letnji

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

Zimski

L2.03

Metodika nastave mat. i rač.

4

4

0

4

5

Zimski

Lista C – Obavezni opšti predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

espb

sem.

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

Letnji

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

Letnji

Lista D - Obavezni astronomski predmeti koji se mogu slušati na godinu po izboru

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

espb

sem.

AS310

Efemeridska astronomija

4

4

0

8

10

Zimski

H1.01

Racionalna mehanika 1

4

4

0

8

10

Zimski

AS313

Teorijska astronomija

4

4

0

8

10

Zimski

 

Diplomski rad

8

6

0

14

20

Letnji

Lista E - Izborni predmeti za diplomu diplomirani matematičar-astronom,

master (5 godina studija, najmanje 300 kredita)

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk

espb

sem.

AS205

Praktična astronomija

4

4

0

8

10

Letnji

AS3121

Zvezdana astronomija A

2

2

0

4

5

Zimski

AS 400

Internet i softverski paketi u astronomiji

2

2

0

4

5

 

AS204

Položajna astronomija B

2

2

0

4

5

Letnji

AS3122

Zvezdana astronomija B

2

2

0

4

5

Letnji

AS401

Vangalaktička astronomija

4

0

0

4

6

 

AS402

Kosmologija

4

0

0

4

6

 

AS403

Teorija relativnosti

4

0

0

4

6

 

T3.02

Diferencijalna geometrija

4

2

0

6

8

 

AS404

Istorija astronomije

4

0

0

4

6

 

AS405

Astrobiologija

4

0

0

4

6

 

AS406

Astrohemija

4

0

0

4

6

 

AS407

Arheoastronomija

4

0

0

4

6