Studijski program Računarstvo i informatika


Osnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina

 

Osnovne akademske studije

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 29 espb bodova 3

Lista B – Obavezni predmeti koji se slušaju na godini po izboru

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.09

Trikf A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.07

Diferencijalne Jed. A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.08

Diferencijalne Jed. B

2

2

0

4

5

 

Letnji

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

 

Zimski

Lista C - Izborni predmeti matematički, minimum 10 bodova

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

M1.06

Matematička L u računarstvu

2

2

0

4

5

 

Letnji

M2.10

Trikf B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N1.01

Numeričke metode A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N1.02

Numeričke metode B

2

2

0

4

5

 

Letnji

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Zimski

R2.13

Istorija i fil mat i rač

4

0

0

4

6

 

Zimski

Lista D - Izborni predmeti računarski, minimum 50 bodova

R2.01

Taja A

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.02

Taja B

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.03

Dizajn programskih jezika

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.04

Programske paradigme

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.05

Leksička analiza i njene primene

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.06

Kompilacija programskih jezika

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.07

Uvod u oper sis i rač mreže

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.08

Teorija operativnih sistema

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.09

Uvod u relacione baze podataka

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.10

Programiranje baza podataka

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.11

Arhitektura računara

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.12

Napredna arhitektura računara

2

2

0

4

5

 

Letnji

Lista E - Izborni predmeti opšti

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

 

Student stiče diplomu sa stečenih najmanje 240 espb bodova.

 

Diplomske akademske studije


Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 17 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 29 espb bodova 3

Diplomski rad

8

6

 

14

20

5

Letnji

Lista B - Obavezni predmeti matematički

M2.07

Diferencijalne Jed. A

2

2

0

4

5

4

Zimski

M2.08

Diferencijalne Jed. B

2

2

0

4

5

4

Letnji

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.06

Matematička L u računarstvu

2

2

0

4

5

 

Letnji

M2.09

Trikf A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.10

Trikf B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N1.01

Numeričke metode A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N1.02

Numeričke metode B

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.13

Istorija i fil mat i rač

4

0

0

4

6

 

Zimski

Lista C - Obavezni predmeti

R2.01

Taja A

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.02

Taja B

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.03

Dizajn programskih jezika

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.04

Programske paradigme

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.05

Leksička analiza i njene primene

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.06

Kompilacija programskih jezika

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.07

Uvod u oper sis i rač mreže

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.08

Teorija operativnih sistema

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.09

Uvod u relacione baze podataka

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.10

Programiranje baza podataka

2

2

0

4

5

 

Letnji

R2.11

Arhitektura računara

2

2

0

4

5

 

Zimski

R2.12

Napredna arhitektura računara

2

2

0

4

5

 

Letnji

Lista D - Obavezni predmeti opšti

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

Lista E - Izborni predmeti, student bira bar 12 bodova

R3.01

Primene Računara

3

2

 

5

8

Zimski

R3.02

Uvod u veb i internet tehnologije

3

2

 

5

8

Letnji

R3.03

Programiranje za World Wide Web

3

2

 

5

8

Zimski

R3.04

Informacioni sistemi

3

2

 

5

8

Zimski

R3.05

Odabrana poglavlja baza podataka

3

2

 

5

8

Zimski

R3.06

Pretraživanje informacija

3

2

 

5

8

Zimski

R3.07

Obrada prirodnih jezika

3

2

 

5

8

Zimski

R3.08

Semantički veb

3

2

 

5

8

Zimski

R3.09

Funkcionalno programiranje

3

2

 

5

8

Zimski

R3.10

Veštačka inteligencija

3

2

 

5

8

Zimski

R3.11

Računarska grafika

3

2

 

5

8

Zimski

R3.12

Konstrukcija i analiza algoritama

3

2

 

5

8

Zimski

R3.13

Mrežno računarstvo

3

2

 

5

8

Zimski

R3.14

Vizuelizacija

3

2

 

5

8

Zimski

 

Razvoj multimedijalnih sistema

3

2

 

5

8

Zimski

 

Digitalne biblioteke

3

2

 

5

8

Zimski

Lista F - Izborni matematički predmeti (student može, ali ne mora polagati)

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

 

3

4

 

Zimski 

S1.07

Mehanika

3

0

 

3

4

 

Zimski

S1.08 

Osnovi astronomije B

4

0

 

4

6

 

Letnji