Studijski program Statistika, aktuarska i finansijska matematika


Osnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina


Osnovne akademske studije

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

V2.01

Uvod u verovatnoću

2

2

1

4

5

1

Letnji


V2.02

Uvod u statistiku

2

2

0

4

5

2

Zimski

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 12 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

3

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 39 espb bodova 3

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

4

Zimski

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

4

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 4

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M2.13

Kompleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

V2.03

Teorija verovatnoće

4

4

0

8

10

 

Zimski

V2.04

Matematička statistika

4

4

0

8

10

 

Letnji

V2.05

Statistički softver 1

0

2

0

2

2

 

Zimski

V2.06

Statistički softver 2

0

2

0

2

2

 

Letnji

V2.07

Statistički softver 3

0

2

0

2

2

 

Zimski

V2.08

Statistički softver 4

0

2

0

2

2

 

Letnji

V2.09

Slučajni procesi

4

4

0

8

10

 

Letnji

V2.13

Vremenske serije i pr. u fin.

2

1

0

3

4

 

Zimski

V2.14

Elementi aktuarske mat

2

1

0

3

4

 

Letnji

Lista C - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

Lista E - Izborni predmeti, student bira najmanje 20 espb boda

M2.11

Analiza 3A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.12

Analiza 3B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N1.04

Matematičko programiranje

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.10

Teorija uzoraka

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.11

Stohastički mod u op istr

2

0

0

2

3

 

Zimski

V2.12

Linearni statistički modeli

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.15

Elementi finansijske mat

2

1

0

3

4

 

ZimskI

V2.16

Teorija informacije

4

4

0

8

10

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

 

Diplomske akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre

v.

lab.

uk.

Kred.

God

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji

V2.02

Uvod u verovatnoću

2

2

1

4

5

1

Letnji


V2.02

Uvod u statistiku

2

2

0

4

5

2

Zimski

M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 15 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

3

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 39 espb bodova 3

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

4

Zimski

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

4

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 4

 

Diplomski rad

8

6

 

14

20

5

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 5

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M2.11

Analiza 3A

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.12

Analiza 3B

2

2

0

4

5

 

Letnji

M2.13

Kompleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

N1.04

Matematičko programiranje

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.03

Teorija verovatnoće

4

4

0

8

10

 

Zimski

V2.04

Matematička statistika

4

4

0

8

10

 

Letnji

V2.05

Statistički softver 1

0

2

0

2

2

 

Zimski

V2.06

Statistički softver 2

0

2

0

2

2

 

Letnji

V2.07

Statistički softver 3

0

2

0

2

2

 

Zimski

V2.08

Statistički softver 4

0

2

0

2

2

 

Letnji

V2.09

Slučajni procesi

4

4

0

8

10

 

Letnji

V2.10

Teorija uzoraka

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.11

Stohastički mod u op istr

2

0

0

2

3

 

Zimski

V2.12

Linearni statistički modeli

2

2

0

4

5

 

Letnji

V2.13

Vremenske serije i pr. u fin.

2

1

0

3

4

 

Zimski

V2.14

Elementi aktuarske mat

2

1

0

3

4

 

Letnji

V2.15

Elementi finansijske mat

2

1

0

3

4

 

Letnji

V2.16

Teorija informacije

4

4

0

8

10

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

 

Lista C - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

 

3

4

 

 

S1.07

Mehanika

3

0

 

3

4

 

 

Lista E - Izborni predmeti, student bira bar 6 bodova

V3.01

Ergodička teorija

4

0

 

4

6

 

 

V3.02

Konverg verovatnosnih mera

4

0

 

4

6

   

S1.08

Osnovi astronomije B

4

0

 

4

6

 

 

S1.09

Odabrana pog mehanike

4

0

 

4

6