Studijski program Numerička matematika i optimizacija

Osnovne akademske studije traju 4 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina

 

Osnovne akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 11 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M2.13

Kompleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.11a

Analiza 3A

2

1

0

3

4

 

Zimski

M2.14

Analiza 3B

4

3

0

7

9

 

Letnji

N2.01

Numerička analiza 1A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.02

Numerička analiza 1B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.03

Numerička analiza 2A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.04

Numerička analiza 2B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.05

Linearno programiranje

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.06

Matematičko programiranje

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.07

Operaciona istraživanja

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.09

JMF

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.11

Varijacioni račun

3

1

0

4

5

 

Letnji

Lista C - Izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

 

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

 

Zimski

Lista D - izborni predmeti, student bira najviše jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

Lista E - Izborni predmeti, student bira najmanje 8 espb bodova

N2.12

Optimalno upravljanje

3

1

0

4

5

 

Zimski

N2.13

Numeričke metode opt. A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.14

Numeričke metode opt. B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.16

Parcijalne jednačine

2

0

0

2

3

 

Letnji

N2.18

Konveksna analiza

3

1

0

4

5

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

   

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

   

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

   

Letnji

 

Diplomske akademske studije

 

Spisak predmeta sa iskazanim ESPB bodovima i diplomskim radom

Lista A - Obavezni predmeti koji se moraju slušati u određenoj godini

Šifra

naziv

pre.

v.

lab.

uk.

espb

god.

sem.

M2.01

Analiza 1A

4

4

2

10

13

1

Zimski

M3.01

Analitička geometrija

2

2

2

6

8

1

Zimski

R1.01

Programiranje 1

2

2

2

6

8

1

Zimski

M1.01

Linearna algebra A

3

3

2

8

10

1

Letnji

M2.02

Analiza 1B

4

4

2

10

13

1

Letnji

R1.02

Programiranje 2

2

2

2

6

8

1

Letnji


M2.03

Analiza 2A

4

4

0

8

10

2

Zimski

M1.02

Linearna algebra B

2

2

0

4

5

2

Zimski

R1.03

Uvod u organizaciju računara

2

2

0

4

5

2

Zimski

M3.02

Afina geometrija

1

1

0

2

3

2

Zimski

M2.04

Analiza 2B

4

4

0

8

10

2

Letnji

M1.03

Algebra 1A

2

2

0

4

5

2

Letnji

R1.04

Objektno orijentisano prog

2

2

0

4

5

2

Letnji

M4.02

Uvod u numeričku matematiku

2

2

1

5

6

2

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 11 espb bodova 2

M1.04

Algebra 1B

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.03

Euklidska geometrija

2

2

0

4

5

3

Zimski

M5.01

Verovatnoća i statistika A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M2.05

Diferencijalne i int. Jed. A

2

2

0

4

5

3

Zimski

M3.04

Hiperbolička geometrija

2

2

0

4

5

3

Letnji

M5.02

Verovatnoća i statistika B

2

2

0

4

5

3

Letnji

M2.06

Diferencijalne i int. Jed. B

2

2

0

4

5

3

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 25 espb bodova 3

M3.05

Nacrtna geometrija

4

4

0

8

10

4

Zimski

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 50 espb bodova 4

 

 

Diplomski rad

8

6

 

14

20

5

Letnji

Predmeti sa lista B, C, D i E u vrednosti od najmanje 40 espb bodova 5

   

Lista B - Obavezni predmeti koji se mogu slušati na godini po izboru

S1.01

Strani jezik 1

2

2

0

4

3

 

Zimski

S1.02

Strani jezik 2

2

2

0

4

3

 

Letnji

M2.11a

Analiza 3A

2

1

0

3

4

 

Zimski

M2.13

Kompleksne funkcije

2

2

0

4

5

 

Zimski

M2.14

Analiza 3B

4

3

0

7

9

 

Letnji

N2.01

Numerička analiza 1A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.02

Numerička analiza 1B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.03

Numerička analiza 2A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.04

Numerička analiza 2B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.05

Linearno programiranje

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.06

Matematičko programiranje

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.07

Operaciona istraživanja

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.09

JMF

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.11

Varijacioni račun

3

1

0

4

5

 

Zimski

N2.12

Optimalno upravljanje

3

1

0

4

5

 

Letnji

N2.13

Numeričke metode opt. A

2

2

0

4

5

 

Zimski

N2.14

Numeričke metode opt. B

2

2

0

4

5

 

Letnji

N2.16

Parcijalne jednačine

2

0

0

2

3

 

Letnji

N2.18

Konveksna analiza

3

1

0

4

5

 

Letnji

L1.03

Metodika nastave mat i rač

4

0

0

4

5

 

Zimski

S1.03

Pedagogija

2

0

0

2

2

 

Letnji

S1.04

Uvod u filosofiju

4

0

0

4

5

 

Letnji

Lista C - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

M1.05

Uvod u matematičku logiku

2

2

0

4

5

0

Zimski

M1.07

Matematička Logika

3

1

0

4

5

0

Zimski

Lista D - izborni predmeti, student bira tačno jedan od predmeta

S1.06

Osnovi astronomije A

3

0

0

3

4

 

Letnji

S1.07

Mehanika

3

0

0

3

4

 

Letnji

Lista E - izborni predmeti, student bira najmanje 13 bodova

N3.01 

Izabrana poglavlja num analize

4

0

 

4

6

 

 

N3.02

Izabrana poglavlja optimizacije

4

0

 

4

6

 

 

N3.03

Višekriterijumska optimizacija

4

0

 

4

6

   

N3.04

Diskretna optimizacija

4

0

 

4

6

   

N3.05

Matematičko modeliranje

4

0

 

4

6

   

N3.06

Numerička obrada signala

4

0

 

4

6

   

S1.08

Osnovi astronomije B

4

0

 

4

6

 

 

S1.09

Odabrana pog mehanike

4

0

 

4

6