Studijski program Informatika

 

Osnovne akademske studije traju 3 godine

Diplomske akademske studije traju 5 godina

 

I godina

Fond

 

 

Bodovi

P100      Programiranje 1

3+3

 

 

8

R120      Uvod u organizaciju računara

3+2

 

 

6

M105      Diskretne strukture 1

3+2

 

 

6

M120      Linearna algebra i analitička geometrija

3+2

 

 

6

O1           Kultura komunikacija

2+0

 

 

4

Ukupno

23

 

 

30

P101      Programiranje 2

3+3

 

 

8

R220      Uvod u arhitekturu računara

3+2

 

 

6

M106      Diskretne strukture 2

3+2

 

 

6

M111      Analiza 1

3+2

 

 

6

O2           Engleski jezik

2+0

 

 

4

Ukupno

23

 

 

30

 

 

 

 

 

II godina

 

 

 

 

P103      Algoritmi i strukture podataka

3+2

 

 

7

R221      Arhitektura i operativni sistemi

3+2

 

 

7

M131      Geometrija

3+2

 

 

6

M112      Analiza 2

3+2

 

 

6

O3           Engleski jezik

2+0

 

 

4

Ukupno

22

 

 

30

P210      Analiza i dizajn algoritama

3+2

 

 

6

R130      Uvod u Veb i Internet tehnologije

3+2

 

 

6

P102      OO programiranje

3+2

 

 

6

M113      Analiza 3

3+2

 

 

6

M140      Algebra

3+2

 

 

6

Ukupno

25

 

 

30


 

 

 

 

 

III godina

 

 

 

 

R270      Relacione baze podataka

3+2

 

 

6

R240      Prevođenje programskih jezika

3+2

 

 

6

R255      Računarska grafika

3+2

 

 

6

M160      Verovatnoća i statistika

3+2

 

 

6

IPB          Izborni predmet B

3+2

 

 

6

Ukupno

25

 

 

30

R225      Operativni sistemi

3+2

 

 

6

R260      Veštačka inteligencija

3+2

 

 

6

R290      Razvoj softvera

3+2

 

 

6

M150      Uvod u numeričku matematiku

3+2

 

 

6

IPB          Izborni predmet B

3+2

 

 

6

Ukupno

25

 

 

30

 

 

 

 

 

IV godina

 

pak.1

pak.2

 

R271      Informacioni sistemi

3+2

 

 

6

R230      Mrežno računarstvo

3+2

 

 

6

IPM         Izborni predmet M

 

3+2

 

6

R319      Teorija izračunljivosti

 

3+2

 

6

R390      Razvoj softvera 2

 

 

3+2

6

O6           Osnovi upravljanja

 

 

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

Ukupno

10

25

25

30

O4           Metodologija stručnog i naučnog rada

2+0

 

 

3

O5           Istorija i filozofija mat. i računarstva

2+0

 

 

3

R340      Konstrukcija kompilatora

 

3+2

 

6

R361      Automatsko rezonovanje

 

3+2

 

6

R374      Istraživanje podataka

 

 

3+2

6

R308      Naučna izračunavanja (Scientific Computing)

 

 

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

Ukupno

4

24

24

30

 

 

 

 

 

V godina

 

pak.1

pak.2

 

R310      Analiza i dizajn algoritama 2

3+2

 

 

6

R353      Razvoj interaktivnih sistema

3+2

 

 

6

R318      Matematičko programiranje i optimizacije

 

3+2

 

6

R373      Distribuirane i objektne baze podataka

 

 

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

Ukupno

0

25

25

30

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

IPA          Izborni predmet A

 

3+2

3+2

6

Teza

15

 

 

18

Ukupno

15

25

25

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni B (osnovni)

 

 

 

 

M305      Numerička analiza

3+2

 

 

6

R310      Analiza i dizajn algoritama 2

3+2

 

 

6

R319      Teorija izračunljivosti

3+2

 

 

6

R320      Napredne arhitektura računara

3+2

 

 

6

R340      Konstrukcija kompilatora

3+2

 

 

6

R343      Programske paradigme

3+2

 

 

6

R351      Grafički korisnički interfejsi

3+2

 

 

6

R361      Automatsko rezonovanje

3+2

 

 

6

R370      Baze podataka 2

3+2

 

 

6

 

 

 

 

 

Izborni A (napredni)

 

 

 

 

M302      Napredna verovatnoća i statistika

3+2

 

 

6

M303      Kodiranje i teorija informacija

3+2

 

 

6

R307      Simulacija i modeliranje

3+2

 

 

6

R308      Naučno izračunavanje (Scientific Computing)

3+2

 

 

6

R309      Računarska biologija (bioinformatika)

3+2

 

 

6

R300      Računarska astronomija

3+2

 

 

6

R311      Teorija jezika i automata

3+2

 

 

6

R312      Kriptografija

3+2

 

 

6

R313      Geometrijski algoritmi

3+2

 

 

6

R314      Paralelni algoritmi

3+2

 

 

6

Izborni A (napredni), nastavak

 

 

 

 

R315      Algoritmi teksta

3+2

 

 

6

R316      Algoritmi u bioinformatici

3+2

 

 

6

R317      Složenost izračunavanja

3+2

 

 

6

R318      Matematičko programiranje i optimizacije

3+2

 

 

6

R322      Sistem na čipu

3+2

 

 

6

R323      Projektovanje VLSI

3+2

 

 

6

R324      Dizajn uređaja

3.2

 

 

6

R325      Operativni sistemi 2

3+2

 

 

6

R330      Računarske mreže 2

3+2

 

 

6

R331      Distribuirani sistemi

3+2

 

 

6

R338      Programiranje za  WWW

3+2

 

 

6

R341      Dizajn programskih jezika

3+2

 

 

6

R342      Semantika programskih jezika

3+2

 

 

6

R344      Funkcionalno programiranje

3+2

 

 

6

R345      Logičko programiranje

3+2

 

 

6

R346      Skript-jezici

3+2

 

 

6

R352      Razvoj multimedijalnih sistema

3+2

 

 

6

R353      Razvoj interaktivnih sistema

3+2

 

 

6

R355      Računarska grafika 2

3+2

 

 

6

R357      Vizuelizacija

3+2

 

 

6

R363      Mašinsko učenje

3+2

 

 

6

R365      Obrada prirodnih jezika

3+2

 

 

6

R367      Robotika

3+2

 

 

6

R368      Simboličko izračunavanje

3+2

 

 

6

R269      Soft Computing

3+2

 

 

6

R369      Genetski algoritmi

3+2

 

 

6

R371      Projektovanje baza podataka

3+2

 

 

6

R372      Transakciona obrada

3+2

 

 

6

R373      Distribuirane i objektne baze podataka

3+2

 

 

6

R374      Istraživanje podataka

3+2

 

 

6

R375      Skladištenje podataka

3+2

 

 

6

R377      Digitalne biblioteke

3+2

 

 

6

R378      Semantički Veb

3+2

 

 

6

R379      Pretraživanje informacija i istraživanje Veba

3+2

 

 

6

R382      Računarstvo i etika

3+2

 

 

6

R390      Razvoj softvera 2

3+2

 

 

6

R391      Softversko inženjerstvo

3+2

 

 

6

R392      Projektovanje softvera

3+2

 

 

6

R399      Elektronsko poslovanje

3+2

 

 

6

(u grupu A ulaze i svi predmeti iz grupa B i M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izborni M

 

 

 

 

M114      Analiza 4

3+2

 

 

6

M141      Algebra 2

3+2

 

 

6

M132      Geometrija 2

3+2

 

 

6

M305      Numerička analiza

3+2

 

 

6

M116      Diferencijalne i integralne jednačine

3+2

 

 

6

Predmeti sa drugih studijskih grupa na fakultetu***

3+2

 

 

6

*** Student diplomskih studija bira jedan od paketa izbornih predmeta pak.1 i pak.2.

*** Ukupan broj izabranih predmeta iz grupe M ne treba da bude veći od 5.