Zoran Rakic


Ime i prezime: dr Zoran P. Rakić
Zvanje: Vanredni profesor
Predmeti za
školsku 2006/2007.
Analitička geometrija
Linearna algebra i analitihka geometrija


zrakic@matf.bg.ac.yuAnalitička geometrija u školskoj 2005/2006. godini