Zoran Petrovic


Ime i prezime: dr Zoran Petrović
Zvanje: Docent
Predmeti za
školsku 2006/2007.
Teorija algoritama, jezika i automata
Diskretne strukture I
Matematička logika


zoranp@matf.bg.ac.yu