Katedra za diferencijalne jednacine

Katedra za diferencijalne jednačine

Rukovodilac katedre: dr Julka D. Knežević-Miljanović

dr Protić R. Ljubomir