Dr Anđelka Kovačević
zvanje: Docent

predmeti (2008/2009): e-mail: andjelka@matf.bg.ac.yu

biografija:
Rođena je 30.03.1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Matematičkom fakultetu 1997. godine. Kao asistent pripravnik angažovana je na Katedri za astronomiju od 1.10.1997. godine. Držala je ili drži vežbe iz Položajne astronomije, Praktične astronomije, Zvezdane astronomije, Efemeridske astronomije, Opšte astronomije i Teorijske astronomije.